Aplikační videa klima

Zde si můžete prohlednout praktické aplikace s našimi přístroji.

Provedení měření pohody prostředí s testo 480

Provedení měření pohody prostředí s testo 480

Přesné měření na vyústkách přiváděného a odpadního vzduchu a na vířivých difuzorech s testo 417