Emisivita, odrazivost, propustnost

Záření zachycené termokamerou se skládá z emisivity, odrazivosti a propustnosti infračerveného záření, které je vyzařováno z objektů v okolí termokamery.

Emission, reflection and transmission

Propustnost (τ)

Propustnost je schopnost materiálu propustit infračervené záření. Např. tenká plastová fólie má velmi vysokou propustnost - což znamená, že chcete-li změřit teplotu fólie, která je umístěna na zdi budovy, tak ve skutečnosti měříte teplotu zdi a ne teplotu fólie. Nicméně většina materiálů nedovoluje procházení IR záření, propustnost je tedy zpravidla téměř 0 a může být z hlediska výpočtu zanedbána.

Emisivita (ε)

Emisivita je schopnost materiálu vyzařovat IR záření. Tato schopnost je vyjadřována jako úroveň emisivity. Hodnota emisivity materiálu je, mimo jiné, závislá na materiálu samotném a na kvalitě povrchu materiálu. Slunce má jako jediné emisivitu 100 %, např. beton se této hodnotě přibližuje s emisivitou 93 %. Budeme-li tedy měřit beton termokamerou, znamená to pak, že 93 % IR záření vychází přímo z betonu samotného.

Odrazivost (ρ)

Zbylých 7 % IR záření pochází z okolí měřného materiálu/objektu, např. odražená teplota od měřeného objektu. Před provedením měření je možné nastavit hodnotu emisivity a odražené teploty měřeného objektu, aby se docílilo co možná nejpřesnějšího termogramu.

Vztah mezi emisivitou a odrazivostí

Měřené objekty s vysokou emisivitou (ε ≥ 0,8):

  • Mají nízkou odrazivost (ρ): ρ = 1 - ε
  • Jejich teplota je velmi dobře měřitelná pomocí termokamery

Měřené objekty se středně vysokou emisivitou (0,6 < ε < 0,8):

  • Mají středně vysokou odrazivost (ρ): ρ = 1 - ε
  • Jejich teplota je dobře měřitelná pomocí termokamery

Měřené objekty s nízkou emisivitou (ε ≤ 0,6):

  • Mají vysokou odrazivost (ρ): ρ = 1 - ε
  • Měření teploty pomocí termokamery je možné, avšak výsledky měření jsou pochybné
  • Správné nastavení kompenzace odražené teploty je nezbytné, jelikož významně přispívá k výpočtu teploty

Termografie v praxi

Zjistěte, v našem stručném tutoriálu, jak proměnit teoretické znalosti na smysluplné termogramy pomocí vhodné termokamery.

Máte nějaké otázky?

Zaujala Vás některá z našich termokamer a chtěli byste se na něco zeptat? Neváhejte a kontaktujte nás!