Předání finančního daru ve výši 100.000,- Kč 
na pořízení a výcvik vodicích psů.

V úterý 7.11.2017 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů pro nevidomé v Jinonicích, abychom zde předali poukázku na 100.000,- Kč. Tato částka bude použita na náklady spojené s výcvikem dvou fenek labradorského retrívra, které do Prahy přicestovaly až z dalekého Taiwanu.

Skupina zaměstnanců naší společnosti se seznámila s oběma ročními štěňaty, které se jmenují Sheilla a Sharon a které budou absolvovat 6-8 měsíční výcvik v průvodce a společníka zrakově postiženého člověka. Po skončení tohoto výcviku budou umět upozorňovat zastavením na jakékoliv překážky v cestě, vyhledávat na pokyn schody, lavičky, dveře, či třeba autobusovou zastávku a ovládnou mnohé další aktivity.

Společnost Testo, s.r.o. předáním finančního daru splnila svůj závazek v Testo Charity Challenge, kdy původní cíl 10.000 kilometrů (běh, jízda na kole a další aktivity) překročila více než 4x na celkových 42.000 kilometrů!

Přejeme oběma fenkám mnoho zdaru v jejich výcviku!