Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné

Společnost Testo SE & Co. KGaA je potěšena, že jste navštívili naše internetové stránky a máte zájem o naši společnost a výrobky. Ochrana a bezpečnost údajů jsou pro nás velice důležité. S osobními údaji, které nám poskytujete při návštěvě našich internetových stránek zacházíme jako s důvěrnými informacemi a dále je zpracováváme pouze v souladu se zákony České Republiky a Německa.

Osobní údaje

Nemáte žádnou povinost poskytovat nám Vaše osobní údaje, jako např. jméno, titul, emailovou či poštovní adresu, telefonní číslo, fax apod., prostřednictvím kontaktních formulářů na našich internetových stránkách nebo emailem. Jakékoliv poskytnuté osobní údaje jsou odesílány přímo do naší mateřské firmy v Lenzkirchu v Německu, kde jsou dále zpracovávány. Poskytnuté údaje budou dále použity pouze s Vaším výslovným souhlasem. Tyto údaje budou použity pouze pro splnění Vašich přání a požadavků, např. v souvislosti s online objednávkou výrobku nebo služby, ankety, soutěže či dotazu. Váš souhlas se shromažďováním a využíváním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv zrušit. Jakékoliv poskytnuté údaje budou použity pouze pro interní potřeby naší společnosti. Za žádných okolností nebudeme předávat Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu. Také jsme přijali příslušná opatření, která zabraňují třetím stranám přístup k námi uchovávaným informacím. Dále shromažďujeme, na krátké časové období, následující osobní údaje, abychom Vám usnadnili využívání našich internetových stránek: identifikační znaky (IP adresa, uživatelské jméno a heslo), informace o začátku, konci, typu a rozsahu vyžití našich internetových stránek a také informace o použitém internetovém prohlížeči a operačním systému. Tyto údaje jsou z technických důvodů nezbytné pro přístup k internetovým stránkám. Vaši IP adresu analyzujeme pouze v případě útoku na síťovou strukturu naší společnosti. Splečnost Testo SE & Co. KGaA nevytváří osobní uživatelské profily. Část 15 paragraf 3 německého zákona o telekomunikačních službách (TMG) umožňuje využití uživateslkých profilů pod pseudonymem, pokud uživatel nemá žádné námitky. Jakmile využijeme této možnosti pro vytvoření uživatelských profilů na našich internetových stránkách, obeznámíme Vás s Vaším právem nesouhlasit. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v uvedených případech, neposkytli-li jste Váš výslovný souhlas k jejich dalšímu zpracování. Pokud byste chtěli využívat naší emailovou informační službu, budeme po Vás požadovat potvrzení, že jste držitelem zadané emailové adresy a že souhlasíte se zasíláním informací, spolu se souhlasem a Vaší emailovou adresou. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze pro účely poskytnutí Vám daných informací prostřednictvím emailu a pro potvrzení, že jste nám dali svolení Vám dané informace zasílat. Vaše údaje nejsou předávány třetím stranám. Kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas k zasílání informací a vyžádat si vymazání Vaší emailové adresy z naší databáze i s účinností do budoucna.

Využití internetových analyzačních nástrojů

Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají nástroj Google Analytics, online analyzační službu poskytovanou splečností Google, Inc. (dále jen "Google"). Google Analytics používá tzv. cookies, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači, které pomáhají našim internetovým stránkám analyzovat jakým způsobem je používáte. Informace generované pomocí cookies o používání této stránky budou předány a uloženy na serveru společnosti Google v USA. Je-li na této stránce aktivována anonymizace IP, bude Vaše IP adresa nejprve zkrácena v rámci členských států Evropské Unie nebo dalších smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve vyjímečných případech bude nejprve přenesena celá IP adresa na Google server a až poté zkrácena. Na této stránce je anonymizace IP aktivována. Společnost Google využije tyto informace jménem provozovatele této stránky pro vyhodnocení Vašeho používání této stránky, k sestavení zprávy o aktivitách na této stránce a pro poskytnutí dalších služeb provozovateli této stránky týkajících se aktivity na této stránce a jejímu používání. IP adresa poskytnutá Vaším internetovým prohlížečem pro Google Analytics nebude spojována s žádnými jinými daty společnosti Google. V nastavení Vašeho internetového prohlížeče můžete vypnout ukládání cookies. Nicméně mějte prosím na paměti, že v případě vypnutí ukládání cookies Vám můžou být odepřeny některé funkce na této stránce. Máte možnost zabránit odesílání údajů, které generují cookies a týkají se Vašeho používání této stránky do společnosti Google stažením a instalací doplňku Google Analytics Opt-out do Vašeho internetového prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Visual Website Optimizer

Tato stránka využívá nástroj Visual Website Optimizer (VWO), online analyzační službu od Wingjfy. VWO je A/B testovací nástroj s mnoha proměnnými, který je schopen zobrazit několik verzí té samé stránky. Kód nástroje je integrován do HTML kódu internetové stránky, aby byla zaručena jeho funkčnost. Když návštěvník přijde na tuto stránku, je vyslán požadavek k VWO serveru, aby se zjistilo, je-li k dispozici test. V závislosti na odezvě VWO serveru mohou být některé elementy této stránky automaticky nahrazeny jejich zkušební verzí. Náhled této stránky a stisknutí elementů stránky (provedl-li návštěvník stisknutí některého elementu stránky) jsou započítány a uloženy. Pouze počet zobrazení a stisků elementů stránky jsou zaznamenávány. VWO neshromažďuje ani neukládá žádná osobní data návštěvníka.

Cookies

Rádi bychom také poukázali na to, že na této stránce využíváme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být uloženy v internetovém prohlížeči návštěvníka. Informace obsažené v cokies usnadňují navigaci návštěvníka této stránky a také umožňují korektní zobrazení stránky. Naše cookies nejsou v žádném případě určena pro Vaší identifikaci. Ve Vašem internetovém prohlížeči můžete zcela zakázat ukládání cookies nebo nastavit upozornění, které se Vám zobrazí v případě, že navštívená internetová stránka bude chtít cookies uložit do Vašeho počítače. Mějte prosím na paměti, že v případě zakázání ukládání cookies Vám mohou být některé funkce této stránky odepřeny.

Právo na informace

Kdykoliv si můžete vyžádat informace o Vašich ukládaných osobních údajích nebo požádat o jejich částečné či kompletní vymazání. Přejete-li si opravit či vymazat Vaše osobní údaje nebo máte-li nějaké otázky či připomínky, zašlete Váš požadavek na následující adresu:

Testo, s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748
email: info@testo.cz