Zorné pole a nejmenší měřitelný / rozeznatelný objekt

Zorné pole (FOV)

Zorné pole (FOV) je výsledná obrazová plocha termokamery a závisí na použitém objektivu. Širokoúhlé objektivy jsou vhodné pro velká zorná pole, teleobjektivy pro dobré prostorové rozlišení. Čím větší zorné pole, tím více vidíte. Zvláště při použití termokamery uvnitř budov je velké zorné pole (>30°) velice užitečné, jelikož stěny umožňují pouze limitované odstoupení od měřeného objektu pro pokrytí větší měřené plochy.

FOV in thermography
The measurement spot in thermography

Nejmenší měřitelný objekt (IFOVmeas)

Nejmenší měřitelný objekt (IFOVmeas) popisuje nejmenší objekt, který může být nejen rozpoznán, ale jehož teplotu lze také přesně měřit. Při prostorovém rozlišení objektivu 3,5 mrad a vzdálenosti měření 1 m má nejmenší rozeznatelný objekt (IFOVgeo) velikost 3,5 mm a je na displeji zobrazen jako jeden pixel. Pro přesné měření by měl být měřený objekt 2x až 3x větší než nejmenší rozeznatelný objekt. Zpravidla bereme nejmenší měřitelný objekt jako: IFOVmeas ≈ 3x IFOVgeo.

Nejmenší rozeznatelný objekt (IFOVgeo)

Nejmenší rozeznatelný objekt (IFOVgeo) je nejmenší rozměr (plocha), který lze rozeznat jedním pixelem. Pixel je element senzoru termokamery, který zaznamenává IR záření a převádí jej na elektrické signály. Každému pixelu odpovídá jedna měřená hodnota.

Termografie v praxi

Zjistěte, v našem stručném tutoriálu, jak proměnit teoretické znalosti na smysluplné termogramy pomocí vhodné termokamery.

Máte nějaké otázky?

Zaujala Vás některá z našich termokamer a chtěli byste se na něco zeptat? Neváhejte a kontaktujte nás!