Vlhkost: podceněná měřená veličina


Vlhkost vzduchu v místnostech: Je důležitá pro dobré vnitřní klima.

Vnitřní klima je považováno za komfortní, když vnímají lidé vlhkost a teplotu vzduchu jako příjemnou. To je v moderních domech zajištěno větráním obytného prostoru a ve velkých budovách ji zajišťují ventilační systémy. Bohužel, i u komfortní klimatizace je věnováno stále málo pozornosti vlhkosti vzduchu a jejímu vlivu na vnitřní klima a pohodu prostředí - často se závažnými následky.

Situace v obchodu a průmyslu je odlišná. Pokud má vlhkost vzduchu v místnosti výrazný vliv na kvalitu produktu nebo na výrobní procesy, je přiváděný vzduch přesně monitorován pomocí senzorů nebo zařízení pro měření vlhkosti. Totéž platí i u skladování zboží citlivého na vlhkost nebo pro cenné a umělecké předměty.

Vlhkost vzduchu v místnosti hraje důležitou roli také pro lidské zdraví. Energeticky stále účinnější pláště budov způsobují suchý vzduch v místnostech, pokud není přiváděným a odváděným vzduchem vlhkost řízena. Suchý vzduch má negativní dopad na sliznice a zvyšuje riziko infekce. Příliš vysoká vlhkost může naopak způsobovat kondenzaci a tvorbu plísní nebo spór, které mohou mít nepříznivé účinky na zdraví, strukturu budov nebo nábytek. To je důvod, proč optimální vnitřní klima závisí vždy na udržování správné vlhkosti vzduchu v místnostech, což však není ve stavebnictví stále dostatečně zohledněno. Zpráva ukazuje, že vlhkost vzduchu v místnosti hraje důležitou roli při správném navrhování ventilačních a klimatizačních systémů a tento fakt je konečně odborníky uznáván.

Measuring the indoor climate
Help

5e9d70c2e1e27b6f2cd1b4ac97aac6040ba337e7
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation
Help

1d69ef4d1a90331acc266d360f641690cc64f598
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation
Measuring air quality

EN 16798 a další: Vlhkost v evropských předpisech

Existuje řada mezinárodních předpisů pro HVAC systémy v bytových i nebytových prostorách. Z pohledu stavby je nejdůležitější řada norem EN 16798. Jejich hlavním zaměřením je vždy kvalita ovzduší v místnostech a hygiena prostředí a významu nabývá také energetická efektivita provozu. Požadavky předpisů, norem nebo směrnic se týkají zkušebních a měřicích postupů při předávání, realizaci a provozu, hygieně, hygienických inspekcích nebo údržbě a servisu systémů.

Jaký má vlhkost v místnostech skutečný význam v mezinárodních normách a právních předpisech a jaká je současná situace? Podívejme se na příklad: Od 1. ledna 2018 se v Evropě pro nebytové ventilační systémy používají nové údaje o minimální rekuperaci tepla. U oběhových systémů je to 68% a u rotačních a deskových výměníků tepla 73%. To je stanoveno nařízením komise EU 1253/2014 a směrnicí zabývající se „Požadavky na ekodesign větracích jednotek“.

Evropské průmyslové asociace Eurovent a EVIA pracují v současnosti na začlenění rekuperace vlhkosti do nařízení EU spolu s opatřeními na zvýšení účinnosti nebytových ventilačních systémů s rekuperací tepla a vlhkosti. To by znamenalo spojení energie pro odvlhčování (chlazení) a veškeré potřebné zvlhčování a ochranu před mrazem, což je určitě důležité. Ale co dalšího je v potrubí na rozdíl od tohoto příkladu a jaký je dnes současný stav evropských norem a předpisů, pokud se jedná o vlhkost vzduchu v místnosti?

EN 16798 a další: Vlhkost v evropských předpisech

Existuje řada mezinárodních předpisů pro HVAC systémy v bytových i nebytových prostorách. Z pohledu stavby je nejdůležitější řada norem EN 16798.

Jejich hlavním zaměřením je vždy kvalita ovzduší v místnostech a hygiena prostředí a významu nabývá také energetická efektivita provozu. Požadavky předpisů, norem nebo směrnic se týkají zkušebních a měřicích postupů při předávání, realizaci a provozu, hygieně, hygienických inspekcích nebo údržbě a servisu systémů.

Jaký má vlhkost v místnostech skutečný význam v mezinárodních normách a právních předpisech a jaká je současná situace? Podívejme se na příklad: Od 1. ledna 2018 se v Evropě pro nebytové ventilační systémy používají nové údaje o minimální rekuperaci tepla. U oběhových systémů je to 68% a u rotačních a deskových výměníků tepla 73%. To je stanoveno nařízením komise EU 1253/2014 a směrnicí zabývající se „Požadavky na ekodesign větracích jednotek“.

Evropské průmyslové asociace Eurovent a EVIA pracují v současnosti na začlenění rekuperace vlhkosti do nařízení EU spolu s opatřeními na zvýšení účinnosti nebytových ventilačních systémů s rekuperací tepla a vlhkosti. To by znamenalo spojení energie pro odvlhčování (chlazení) a veškeré potřebné zvlhčování a ochranu před mrazem, což je určitě důležité. Ale co dalšího je v potrubí na rozdíl od tohoto příkladu a jaký je dnes současný stav evropských norem a předpisů, pokud se jedná o vlhkost vzduchu v místnosti?

Vlhkost vzduchu v místnostech: nová referenční proměnná?

Pokud při chlazení klimatizační jednotkou nebo systémem HVAC nedochází ke kondenzaci, je důležité držet se nad rosným bodem vzduchu v místnosti. Tím se ušetří energie. Má to však také smysl a je stálé měření teploty a relativní vlhkosti v místnostech vhodnou referenční proměnnou? V závislosti na umístění, ročním období a způsobu použití musí být přiváděný vzduch do místností, výrobních nebo skladovacích zařízení zvlhčován nebo odvlhčován různými způsoby. Například konstantní hodnota kolem 40% relativní vlhkosti vzduchu v místnosti je ideální pro lidi. Odlišná je v případě penicilinu, který je nejspolehlivější při relativní vlhkosti 60 %. Stejná hodnota vlhkosti je ideální také pro rotační tisk v papírenském průmyslu. Technické zvlhčování se provádí izotermicky parou nebo adiabaticky odpařováním, mlžením a atomizací vody. Odvlhčování je dosaženo adsorpcí a kondenzací. To téměř vždy vyžaduje další přívod energie, většinou elektrické nebo také občas plynné. Vlhkost vzduchu v místnostech je však ve skutečnosti jen zřídka významnou referenční proměnnou při plánování ventilačního nebo klimatizačního systému, proto by bylo možná lepší spolupracovat s provozovatelem ještě před navržením těchto systémů, aby se zjistilo, jaké budou požadavky a na jakém základě je možné zajistit potřebnou vlhkost vzduchu v místnostech. Účelná může být dokonce rekuperace vlhkosti. A pokud je relativní vlhkost v místnostech zohledněna předem, zavedena jako referenční proměnná pro klimatizační a ventilační technologie a je nepřetržitě měřena, může do značné míry ušetřit energii, peníze a především emise CO₂? Zpráva poskytuje odpovědi na skutečný význam vlhkosti vzduchu, který spotřebujeme.
Measuring the indoor climate

Vlhkost vzduchu v místnostech: nová referenční proměnná?

Pokud při chlazení klimatizační jednotkou nebo systémem HVAC nedochází ke kondenzaci, je důležité držet se nad rosným bodem vzduchu v místnosti.
Tím se ušetří energie. Má to však také smysl a je stálé měření teploty a relativní vlhkosti v místnostech vhodnou referenční proměnnou? V závislosti na umístění, ročním období a způsobu použití musí být přiváděný vzduch do místností, výrobních nebo skladovacích zařízení zvlhčován nebo odvlhčován různými způsoby. Například konstantní hodnota kolem 40% relativní vlhkosti vzduchu v místnosti je ideální pro lidi. Odlišná je v případě penicilinu, který je nejspolehlivější při relativní vlhkosti 60 %. Stejná hodnota vlhkosti je ideální také pro rotační tisk v papírenském průmyslu. Technické zvlhčování se provádí izotermicky parou nebo adiabaticky odpařováním, mlžením a atomizací vody. Odvlhčování je dosaženo adsorpcí a kondenzací. To téměř vždy vyžaduje další přívod energie, většinou elektrické nebo také občas plynné. Vlhkost vzduchu v místnostech je však ve skutečnosti jen zřídka významnou referenční proměnnou při plánování ventilačního nebo klimatizačního systému, proto by bylo možná lepší spolupracovat s provozovatelem ještě před navržením těchto systémů, aby se zjistilo, jaké budou požadavky a na jakém základě je možné zajistit potřebnou vlhkost vzduchu v místnostech. Účelná může být dokonce rekuperace vlhkosti. A pokud je relativní vlhkost v místnostech zohledněna předem, zavedena jako referenční proměnná pro klimatizační a ventilační technologie a je nepřetržitě měřena, může do značné míry ušetřit energii, peníze a především emise CO₂? Zpráva poskytuje odpovědi na skutečný význam vlhkosti vzduchu, který spotřebujeme.

Vlhkost vzduchu v místnostech, termodynamika a entalpie.

Co je to „vlhký“ vzduch, kdy nebo proč se stává „suchým“, kolik tepelné energie obsahuje a co má společného se specifickou entalpií? Nahlédnutí do korelace mezi vlhkostí, suchem, tepelnou energií a entalpií poskytuje fyzika, přesněji zákony termodynamiky. Každý, kdo pochopil tento ne zcela jednoduchý předmět, ví například o možných způsobech hraní si s rosným bodem v odpařovacích chladičích, může okamžitě vysvětlit pojem teplota mokrého teploměru a chápe izoentropické změny stavu - dokáže bez problémů a přesně pracovat s hx diagramem, aniž by potřeboval vysvětlující videa jako zálohu.

V dnešní době se však návrh konstrukce klimatizačních jednotek, HVAC nebo chladicích systémů často provádí pomocí počítačových programů. Nebezpečí u takových návrhů spočívá v tom, že se u projektantů nebo techniků zařízení stále více opomíjejí odborné znalosti o termodynamickém chování. A v každodenním podnikání někdy prostě není dostatek času na zamyšlení se nad energeticky účinnou alternativou.

Nicméně, mohli byste ušetřit jednu nebo dvě kW mechanicky generované chladicí energie nebo dokonce učinit chladicí systém nadbytečným díky hlubšímu zamyšlení se nad klimatizační technologií nebo chladicí jednotkou? To platí zejména, pokud jde o mezní rozsahy teploty chlazení. To je možné za předpokladu, že budou dobře pochopeny možnosti adiabatického chlazení, ale také nové možnosti rekuperace vlhkosti. Tyto termodynamické znalosti pomáhají ke „správnému“ řešení vlhkosti vzduchu.

Enthalpic measuring technology

Vlhkost vzduchu v místnostech, termodynamika a entalpie.

Co je to „vlhký“ vzduch, kdy nebo proč se stává „suchým“, kolik tepelné energie obsahuje a co má společného se specifickou entalpií? Nahlédnutí do korelace mezi vlhkostí, suchem, tepelnou energií a entalpií poskytuje fyzika, přesněji zákony termodynamiky.

Každý, kdo pochopil tento ne zcela jednoduchý předmět, ví například o možných způsobech hraní si s rosným bodem v odpařovacích chladičích, může okamžitě vysvětlit pojem teplota mokrého teploměru a chápe izoentropické změny stavu - dokáže bez problémů a přesně pracovat s hx diagramem, aniž by potřeboval vysvětlující videa jako zálohu.

V dnešní době se však návrh konstrukce klimatizačních jednotek, HVAC nebo chladicích systémů často provádí pomocí počítačových programů. Nebezpečí u takových návrhů spočívá v tom, že se u projektantů nebo techniků zařízení stále více opomíjejí odborné znalosti o termodynamickém chování. A v každodenním podnikání někdy prostě není dostatek času na zamyšlení se nad energeticky účinnou alternativou.

Nicméně, mohli byste ušetřit jednu nebo dvě kW mechanicky generované chladicí energie nebo dokonce učinit chladicí systém nadbytečným díky hlubšímu zamyšlení se nad klimatizační technologií nebo chladicí jednotkou? To platí zejména, pokud jde o mezní rozsahy teploty chlazení. To je možné za předpokladu, že budou dobře pochopeny možnosti adiabatického chlazení, ale také nové možnosti rekuperace vlhkosti. Tyto termodynamické znalosti pomáhají ke „správnému“ řešení vlhkosti vzduchu.

 

Hledáte spolehlivý způsob měření vlhkosti a vlhkosti vzduchu v místnosti?

testo-400-0636-9731-thermohygrometer-probe-V3-EN_2200x900.jpg
Testo humidity measuring instrument

testo 400 univerzální přístroj pro měření klimatických veličin: Profesionální vysoká přesnost

Kromě vlhkosti jsou obvykle stanoveny i další klimatické veličiny. Testo 400 pokrývá všechny způsoby použití v oblasti klimatu a ventilace, vyznačuje se působivým ovládáním Smart-Touch, integrovaným průvodcem měřením pro měření v souladu se standardy (např. PMV / PPD), správou měřicích bodů, profesionálním vyhodnocením a dokumentací a odesíláním zpráv přímo prostřednictvím e-mailu.
Measuring humidity

Multifunkční měřicí přístroj testo 440: praktický a intuitivní

Testo 440 je všestranný přístroj, který nabízí kromě vlhkosti také měření řady dalších veličin. Zapůsobí svými vlastnostmi, mezi které patří intuitivní ovládání a jasný displej, bezdrátové Bluetooth® sondy pro větší pohodlí, interní úložiště dat a USB rozhraní pro export dat.
Humidity measuring technology

Termohygrometr testo 625: praktický a kompaktní

Pro obtížně přístupné měřicí body, má vyměnitelnou sondu pro měření vlhkosti a teploty.
Measuring humidity

Přístroj pro měření vlhkosti testo 610: praktický a snadno použitelný

S integrovanými sondami pro měření vlhkosti a teploty.
Hygrometer app

Termohygrometr testo 605i: malý, ale chytrý

Tato aplikace pro chytré sondy, která je ideální pro rychlá měření vlhkosti a teploty na místě, nabízí v případě potřeby také vyhodnocení a dokumentaci prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.
contentserie-luftfeuchtigkeit-header-mobile-960x560px.jpg
contentserie-luftfeuchtigkeit-header-tablet-1536x560px.jpg
contentserie-luftfeuchtigkeit-header-desktop-2560x560px.jpg
contentserie-luftfeuchtigkeit-header-whitedesktop-3840x560px.jpg