Aplikace testo Smart App

Obj.č.  0501 5001

 • Vše v jednom: Jedna aplikace pro všechny měřicí přístroje Testo s Bluetooth® pro klimatizační/chladicí systémy a tepelná čerpadla

 • Rychle a snadno: Nabídky měření pro mnoho způsobů použití poskytují optimální podporu při konfiguraci a provádění měření, např. přehřátí/podchlazení

 • Jasná grafická prezentace naměřených hodnot, např. jako tabulka pro rychlou interpretaci výsledků

 • Vytvářejte přímo na místě digitální zprávy o měření včetně fotografií ve formátu souboru PDF/CSV a odesílejte je e-mailem

Provádějte snadná mobilní měření a dokumentaci pomocí aplikace: Použijte aplikaci testo Smart App s Bluetooth měřicími přístroji testo pro všechna Vaše použití v oblasti chlazení, klimatizace, vytápění a ventilace. Tato aplikace je k dispozici ke stažení zdarma a obsahuje intuitivní nabídky měření a chytré funkce, jako je vytváření a odesílání digitálních zpráv o měření.


Podrobnosti

Popis produktu

Vše v jedné aplikaci: Aplikace testo Smart App

 • Pro ovládání všech chytrých sond testo
 • Umožňuje vám používat svůj tablet/chytrý telefon jako druhou obrazovku při měření s kompatibilními měřicími přístroji, např. s digitálním servisním přístrojem testo s Bluetooth, s klešťovým multimetrem testo 770-3 nebo s vakuometry testo 552
 • Intuitivní nabídky měření, snadná dokumentace, odesíláí zpráv o měření ve formátu PDF nebo v Excelu</li><li>Pro všechna použití v oblasti chlazení, klimatizace, vytápění a ventilace
 • K dispozici ke stažení zdarma s celou řadou funkcí
 • Chytrá: Výměna dat mezi aplikací a počítačem ve spojení s počítačovým softwarem testo DataControl. V obou případech můžete vytvářet zákazníky a body měření, vypracovávat zprávy a mnoho dalšího a svá data můžete snadno synchronizovat

Rozsah dodávky

Stáhněte si bezplatnou aplikaci testo Smart App s celou řadou funkcí pro Android a iOS.

Související produkty


Technická data

Hlavní technická data

Systémové požadavky

vyžaduje iOS 13.0 nebo novější; vyžaduje Android 8.0 nebo novější; vyžaduje mobilní koncové zařízení s Bluetooth® 4.0


Aplikace

Chladicí systémy, klimatizační systémy, tepelná čerpadla

 • Zkouška těsnosti: Záznam a analýza tlakové křivky
 • Stanovení vysokého a nízkého tlaku, automatické stanovení teploty kondenzace a odpařování a výpočet přehřátí/podchlazení. Všechny výsledky je možné číst současně na jedné obrazovce
 • Automatický výpočet cíleného přehřátí
 • Měření vakua: Grafické zobrazení průběhu měření s uvedením počáteční a rozdílové hodnoty

Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí

Automatický výpočet rosného bodu a teploty mokrého teploměru

Ventilační systémy

 • Měření v kanálu: Plně automatický výpočet objemového průtoku v aplikaci po zadání průřezu v potrubí
 • Měření na vyústkách: Snadná parametrizace vyústek (rozměry a geometrie), kontrast a porovnání objemových průtoků několika vyústek při úpravě ventilačního systému, průběžný a vícebodový výpočet průměrné hodnoty

Konvenční systémy vytápění

 • Měření diferenčního tlaku: Nabídka měření pro zkoušku poklesu tlaku včetně výstrah
 • Měření teploty: Rychlá detekce teplotních změn díky grafickému zobrazení průběhu, snadná volba emisivity díky předuloženému seznamu materiálů