Kvalita a efektivnost při řízení technických zařízení

oskytovatelé služeb v technické správě zařízení se musí každý den vypořádat s množstvím úkolů. V tom hraje téměř vždy roli měřicí technika. Testo je pro Vás ideálním partnerem, abyste mohli zajistit, že Váš servisní tým bude mít vždy k dispozici správnou měřicí techniku v plném provozním stavu: umožňujeme Vám soustředit se na své hlavní podnikání díky rozsáhlým službám od kalibrace, přes zapůjčování přístrojů a oprav až po širokou škálu poradenství a zaškolení. Kromě toho neustále pracujeme na zlepšování našich produktů a služeb. Svým inovativním vývojem zajišťuje Testo, aby mohli servisní technici provádět své měřicí úlohy rychle a efektivně. Naše digitální měřicí přístroje, které jsou vybaveny jednotným, intuitivním uživatelským rozhraním, ušetří cenný čas při každém měření. V závislosti na použitém softwaru je nyní možné odesílat naměřená data z aplikací Testo přímo do Vámi používaného softwarového řešení - pouhým stisknutím tlačítka. Hodnoty tak není již třeba zadávat ručně. S měřicí technologií Testo a službami budete do budoucna dobře vybaveni a budete schopni zajistit životně důležitou konkurenční výhodu.

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz

Výzva.

V dnešní době servisní technici ve správě technických zařízení používají často mobilní software pro CAFM (Computer Aided Facility Management) na svých chytrých telefonech, tabletech nebo noteboocích ke zpracování objednávek a k jejich dokumentaci. Naproti tomu se požadovaná měření provádějí obvykle za použití běžné měřicí techniky. Měření se spustí manuálně na měřicím přístroji a parametry potřebné pro měření se do měřicího přístroje zadávají ručně. Výsledky měření a všechny příslušné informace musí být poté přečteny a ručně zapsány s pomocí klávesnice do mobilního softwaru. Servisní technik je často zapíše na papír a později je vkládá do softwaru v kanceláři. Tyto postupy, které jsou v mnoha případech typické, jsou těžkopádné a časově náročné a papírování s nimi spojené může být zdrojem velkých chyb. Kvalita a důslednost zaznamenaných dat závisí nakonec na péči technika, který danou operaci provádí.
application-example-testo-Facility-Management-1-banner1-2000x1125.jpg

Řešení.

application-example-testo-Facility-Management-1-banner3-2000x1500.jpg

S digitálními měřicími přístroji Testo je měření a dokumentování pomocí aplikace mnohem jednodušší. Servisní technik vidí naměřené hodnoty na chytrém telefonu nebo tabletu a může přímo vytvořit zprávu z měření. Jeho práce je výrazně usnadněna tzv. app-to-app, která spojuje Testo App s mobilním softwarem CAFM používaným pro dokumentaci. Výhoda: Výsledky měření se všemi příslušnými informacemi (naměřené hodnoty, datum / čas, grafy, informace o přístroji a neměnné doplňující informace) lze z Testo App přenést do mobilního softwaru CAFM a ihned uložit na správné místo, např. stiskem tlačítka v objednávce zákazníka. Není třeba žádné pracné ruční zadávání. Tyto automatizované procesy ušetří servisním technikům přibližně 5 až 10 minut pracovní doby během jednoho jediného měření. Následná dokumentace je také rychlá a bezchybná, protože všechny údaje a časy měření jsou nyní k dispozici v mobilním softwaru CAFM - žádné další „zdržování“ v kanceláři. Tím se prakticky eliminují chyby při přenosu, neúplná data a případná potřeba nových měření. Zajistí se tak, že jsou výsledky měření úplné a konzistentní bez ohledu na to, který technik je provádí. Touto sníženou pracovní vytížeností můžete zvýšit kvalitu svých služeb a zároveň ušetřit peníze. Pro integraci app-to-app nabízí Testo všem výrobcům specifických aplikací standardizované rozhraní pro přenos dat. Pokud je integrováno výrobcem softwaru, bude tato funkce k dispozici pro Vaše měřicí přístroje Testo. Kontaktujte nás, pokud požadujete integraci do mobilní aplikace, kterou používáte, rádi bychom se obrátili na výrobce softwaru!

Aplikační příklad:

Přehled výhod.

  • Měření a dokumentace bez ručního zadávání nebo poznámek
  • Uzavření zákaznické objednávky na místě s výsledky měření
  • Prevence chyb při přenosu a vynechání některých údajů
  • Zvýšení účinnosti prostřednictvím standardizovaných procesů
  • Úspora 5 až 10 minut při každém měření