S měřicí technikou pro chlazení od firmy Testo profitujete dvakrát

Když si do 30.06.19 zakoupíte u prodejců účastnících se akce sadu digitálního přístroje testo 550 nebo testo 557, získáte kvalitní multifunkční nářadí od firmy Wera v ceně 1.430.- Kč zdarma. 

Provádíte tak nejenom servis chladicích zařízení rychleji a snadněji, ale máte stále po ruce praktické multifunkční nářadí. 

 
Wera multitool
testo 550 testo 557 kit

Toto kvalitní multifunkční nářadí by mohlo brzy patřit Vám

  • 6 bitů s praktickým barevným označením – vhodné i pro elektronářadí
  • Rychloupínací sklíčidlo a bajonetový čep
  • Vícesložková rukojeť s ochranou proti přetočení a s integrovaným zásobníkem
  • Značková kvalita Made in Germany
Wera multitool
Wera craftform compact
Wera Kraftform multitool
Testo refrigeration promo

K multifunkčnímu nářadí ve 3 krocích

1. Nákup testo 550/testo 557 v sadě

Refrigeration measurement technology Testo

U prodejce účastnícího se akce zakupte jednu z obou sad.
Seznam prodejců zde

2. Registrace a zaslání faktury

Refrigeration measuring instruments digital

Na této stránce se zaregistrujte.

3. Radost z profesionálního nářadí

Measurement technology refrigeration systems
Zdarma poštou obdržíte multifunkční nářadí Wera.

Zde se můžete zaregistrovat

Help

e3fc1a15400c7a3c9e9c3ea5adb4cfe268fe63eb
Confirm
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation

Podmínky účasti na akci „Jarní akce 2019 - chlazení Testo“

Následující podmínky platí pro účastníky akce jarní promotion 2019 – chlazení Testo („Akce“). 

1. Pořadatel 

Pořadatelem akce je Testo s.r.o. ,Jinonická 80, 158 00 Praha („Pořadatel“). 

2. Předmět akce 

Předmětem akce je poskytnutí bezplatné prémie při nákupu sady měřicích přístrojů testo 557 nebo testo 550 („Akční přístroje“) a nakonec zaslání kódu akce spolu s kopií faktury nebo dodacího listu. 

3. Oprávnění k účasti 

K účasti jsou oprávněny fyzické osoby s bydlištěm v České republice a na Slovensku („Účastník“). Zaměstnanci pořadatele, přidružené podniky a další firmy podílející se na koncepci a realizaci akce, jakož i jejich příslušníci jsou z účasti vyloučeni. Účast je možná až od 18 let věku. 

4. Účast na akci 

Pro možnost účasti na akci musí účastník koupit v časovém rozmezí od 1. dubna 2019 do 30. června 2019 u zúčastněného prodejce v České republice a na Slovensku akční přístroj, je jedno jestli svým jménem nebo jménem firmy. Nakonec se účastník musí zaregistrovat na https://www.testo.com/cz-CZ/chlazeni-2019-registrace a po úspěšné registraci zaslat kopii faktury na info@testo.cz 

Každý účastník se může na zakoupený akční přístroj zúčastnit v akci pouze jednou. Vícenásobné účasti za udání různých nebo více adresních dat a rovněž ostatní manipulativní opatření vedou k okamžitému vyloučení účastníka z akce.

Předpokladem pro registraci a tím pro účast na akci je souhlas s přijetím konkrétních specifických informací e-mailem. Každý účastník může využívání své e-mailové adresy za tímto účelem kdykoliv odmítnout. Tím odpadne nárok na prémii, pokud již nebyla k tomuto okamžiku předána. Bez registrace lze prémii (viz č. 5) získat proti platbě ve specializovaném obchodě.

5. Prémie 

Každý účastník obdrží po úspěšné kontrole oprávněnosti prémii ve formě nářadí (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1). Hotovostní platba je vyloučena. Nárok na prémii je nepřenosný. 

6. Ochrana dat 

Data získaná od účastníků v rámci akce se shromažďují, ukládají a využívají za účelem realizace akce. V prohlášení o ochraně dat na https://www.testo.com/cz-CZ/spolecnost/company-legal-privacy-policy je obsažena úplná ochrana osobních údajů k získávání konkrétních specifických informací.