Měřicí přístroje a řešení - vše v jednom pro výzkum, vývoj a výrobu ve farmaceutickém průmyslu

U farmaceutických výrobků je třeba prokázat dokonalou kvalitu. Proto výzkumné laboratoře, čisté prostory a farmaceutická výroba podléhají přísným normám, směrnicím a předpisům: např. ISO 9001, GxP, GMP (správná výrobní praxe), GLP (správná laboratorní praxe) nebo 21 CFR část 11. Měřicí přístroje Testo a řešení - vše v jednom Vám mohou pomoci dodržovat tyto předpisy, a tím zajistit kvalitu Vašich procesů ve výzkumu a vývoji a ve výrobě.

Zde najdete perfektní měřicí řešení pro Vaši oblast použití.

Od monitorování kritických procesů až po řízení a monitorování všech klimatických veličin: Ve společnosti Testo najdete perfektní měřicí techniku pro zajištění kvality v laboratorním prostředí.

  • Nepřetržité monitorování vlhkosti a teploty
  • Zajištění srovnatelných výsledků měření a výzkumu
 

Čisté prostory vyžadují přesné měřicí metody, aby byly kvalifikovány podle oblastí jejich použití a požadavků na kvalitu.

  • Zajištění jednotného prostředí čistých prostor
  • Přísné dodržování definovaných podmínek
  • Kvalifikace a kalibrace
 

Ve farmaceutické výrobě nestačí 99procentní jistota. S velmi přesnou měřicí technikou Testo a řešeními typu vše v jednom se nikdy nebudete muset starat o bezpečnost.

  • Zajistěte, aby výrobní podmínky odpovídaly GMP (SVP)
  • Nepřetržité monitorování teploty a vlhkosti
  • Bezpečné audity výrobních procesů