S testo Saveris je bezpečnost na vaší straně.

Pokud se léčiva vyrábějí a skladují za špatných klimatických podmínek: stabilita, a tedy účinnost, léčiv se snižuje. Možné následky: komerční škody, které mohou vyústit až v značné nároky na odškodnění.

Nenechte to dojít tak daleko: systém testo Saveris je spolehlivé, osvědčené a bezpečné řešení pro sledování klimatu v GMP-regulovaném prostředí.

Působivé: vaše výhody s testo Saveris.

 • Centralizovaná dokumentace pro nepřetržité monitorování
 • Nepřerušovaná transparence díky pravidelné dokumentaci
 • Funkce alarmů umožňuje provedení včasných zásahů
 • Odpadá ruční vyčítání záznamníků dat = vyšší časová efektivita
 • Volně rozšiřitelný měřicí systém s nabídkou komplexních služeb

 

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz

Spolehlivý: sledování teploty a vlhkosti v souladu s GMP.

Sledování a dokumentace parametrů kvality při výrobě léčiv je ze zákona povinné. Spolu se systémem testo Saveris budete mít vše pod kontrolou:

 • Klimatické podmínky na první pohled – i na různých místech
 • Splnění interních a externích požadavků kvality
 • Zajištění spolehlivosti a účinnosti léčiv
 • Zajištění integrity dat dle Fraunhoferova institutu (certifikát ke stažení níže)
   

Bez přerušování: dokumentace a plná transparentnost za všech okolností.

Systém testo Saveris automatizuje sledování měřených parametrů v oblasti výroby, dokumentuje naměřené hodnoty a spustí alarm v případě překročení hraničních hodnot.

 • Volně nastavitelné rádiové a ethernetové sondy
 • Nepřetržité měření a analýza teploty a vlhkosti
 • Automatický záznam naměřených hodnot a periodická dokumentace
 •  Integrace dodatečných parametrů měření pomocí analogového vazebního členu

 

Dlouhodobé zkušenosti: 60 let zkušeností a znalostí z oblasti měřicí techniky.

Testo je synonymem pro vysoce přesnou měřicí techniku a inovační řešení pro správu dat již po 60 let.
Proto nabízíme komplexní služby v oblasti měřicí techniky, kterou jsou šité na míru jednotlivým zákazníkům.


Testo 60 years
Expert report

Odborný článek na téma „Automatizované sledování klimatu v ověřeném prostředí“.

 • Cíle sledování klimatu
 • Aktuální měřicí technika
 • Ověřené prostředí
 • Kombinace flexibility a spolehlivosti
   

Systém sledování dat testo Saveris obsahuje 3 základní prvky:

Rádiové/ethernetové sondy:

testo Saveris radio and ethernet probes
 • Záznam a přenos dat
 • Měření vlhkosti a teploty
 • Volitelně polohovatelné a rozšiřitelné

Báze:

Data monitoring system
 • Uložení naměřených dat: >18 mil. hodnot
 • Zobrazení alarmů
 • Rozšíření: router, konvertor atd.

Software:

Temperature monitoring
 • Zobrazení naměřených dat
 • Bezpečná, centrální archivace naměřených dat
 • Analýza a vyhodnocení naměřených dat

Spolehlivé: všestranná služba - jak před, tak po zakoupení.

Testo zaručuje odborné poradenství od odborníků a definuje rozsah vašeho systému přímo na místě. Technologie, mapování, uvedení do provozu a kvalifikace jsou samozřejmě součástí služby.

Pokud je testo Saveris implementován, naše služby stále nepřestávají být poskytovány po dlouhou dobu: podporujeme Vás ve školení a provádíme kalibrační služby. A také nabízíme technickou podporu pro rozšíření systému na vyžádání.

Kompletní služby pro Vaši aplikaci, vč. odborného poradenství, školení a praktických zkušeností:

Konzultace
Možnost konzultace s našimi odborníky.  Více...
Návrh řešení
Návrh řešení
Připravíme Vám ideální řešení dle Vašich specifikací. 
Mapování
Identifikace optimálních míst měření pro umístění senzorů.  Více...

Plánování
Určení velikosti systému přímo na místě.  Více...
Kalibrace
(Re)kalibrace senzorů, vč. dokumentace - i na místě.  Více...
Instalace
Uvedení systému do provozu na požádání.  Více...

Odborná kvalifikace
Odborná kvalifikace/validace systému.  Více...
Školení
Zaškolení ve správném používání systému.  Více...
Zákaznická podpora
V případě otázek Vám jsou k dispozici naši odborníci.  Více...