Budovy

V oblasti techniky budov Vám pomohou různé aplikace měření odhalit problémy (stavební vlhkost, plísně, tepelné mosty) nebo zjistit potenciál optimalizace (energetické poradenství).

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Energetické poradenství

testo-885-application-thermography-002499.jpg

Ve stavební termografii se dají výborně používat termokamery pro rychlou a jednoduchou vizualizaci energetických ztrát při vytápění nebo klimatizování budov.

  • Analýza energetické efektivity: kontrola celého pláště budovy
  • Možnosti upozornit na energetické úspory

Detekce úniků pomocí termokamer

Kontrola topných systémů a zjištění netěsností pomocí termokamer testo

Vytápění, větrání a klimatizační zařízení lze snadno, rychle a spolehlivě kontrolovat termokamerami testo.
 

  • Detekujte tepelné anomálie
  • Zkontrolujte topné potrubí a jejich instalaci

Rozpoznání plísní

Mould detection with a thermal imager

Vlhkost na stropech a zdech může mít za následek poškození stavby. Je to však ve většině případů známka špatného větrání.

  • Spolehlivé rozeznání tvorby plísní
  • Analýza, kdo nebo co plíseň způsobilo

Stavební vlhkost

testo-61testo-6-Estrich-engl-01.jpg

Pro vlhké oblasti ve střešní konstrukci, zvláště u plochých střech, uchovávají teplo ze slunečního záření déle než nepoškozená místa.

  • Upozornění termokamerou na teplotní rozdíly
  • Rozeznání oblastí s uzavřenou vlhkostí nebo s poškozenou izolací