Budovy

V oblasti techniky budov Vám pomohou různé aplikace měření odhalit problémy (stavební vlhkost, plísně, tepelné mosty) nebo zjistit potenciál optimalizace (energetické poradenství).

Energetické poradenství

testo-885-application-thermography-002499.jpg

Ve stavební termografii se dají výborně používat termokamery pro rychlou a jednoduchou vizualizaci energetických ztrát při vytápění nebo klimatizování budov.

  • Analýza energetické efektivity: kontrola celého pláště budovy
  • Možnosti upozornit na energetické úspory

Detekce úniků pomocí termokamer

Kontrola topných systémů a zjištění netěsností pomocí termokamer testo

Vytápění, větrání a klimatizační zařízení lze snadno, rychle a spolehlivě kontrolovat termokamerami testo.
 

  • Detekujte tepelné anomálie
  • Zkontrolujte topné potrubí a jejich instalaci

Rozpoznání plísní

Mould detection with a thermal imager

Vlhkost na stropech a zdech může mít za následek poškození stavby. Je to však ve většině případů známka špatného větrání.

  • Spolehlivé rozeznání tvorby plísní
  • Analýza, kdo nebo co plíseň způsobilo

Stavební vlhkost

testo-61testo-6-Estrich-engl-01.jpg

Pro vlhké oblasti ve střešní konstrukci, zvláště u plochých střech, uchovávají teplo ze slunečního záření déle než nepoškozená místa.

  • Upozornění termokamerou na teplotní rozdíly
  • Rozeznání oblastí s uzavřenou vlhkostí nebo s poškozenou izolací

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.