Chladicí technika

Aby chladící zařízení nebo tepelné čerpadlo fungovalo bezproblémově, musí se kontrolovat tlaky, teploty a přehřátí nebo podchlazení systému. Dále musí být zajištěna těsnost zařízení, kdy se musí rychle najít případný únik. Z těchto parametrů lze učinit spolehlivý závěr o stavu bezpečnosti a efektivitě zařízení.


Testování chladicích systémů

Stanovení přehřátí a podchlazení chladicích systémů nebo tepelných čerpadel je nyní rychlejší a jednodušší. Spolu s chytrými sondami Testo v sadě pro chlazení jste schopni měřit veškeré parametry s nejvyšší přesností.

 • Téměř nulová ztráta chladiva díky přípojce bez hadice
 • Přímé zobrazení odpařovací a kondenzační teploty
 • Analýza a odeslání výsledků měření pomocí aplikace

Servis chladicích systémů

Aby chladicí zařízení fungovalo bezproblémově, musí se kontrolovat tlaky, teploty a eventuelní přehřátí nebo podchlazení systému.

 • Provedení všech důležitých měření
 • Zajištění těsnosti zařízení
 • Kontrola efektivity zařízení

Měření vakua

Odborné a spolehlivé provedení vakuace je nezbytným pracovním krokem před prvním nebo opakovaným uvedení chladicího zařízení do provozu.

 • Sledování dosaženého absolutního tlaku během vakuace


Vyhledávání úniku chladiva

Úniky u chladicího zařízení mohou za sebou rychle zanechat vážné následky.

 • Vyhledání velmi malých úniků
 • Zabránění poškození komponentů zařízení

Měření teploty

Spolu s měřicími přístroji a záznamníky od Testo jste schopni měřit teplotu ještě rychleji a přesněji, nehledě na to, jedná-li se o měření chladicího systému, teploty okolí nebo teploty jádra mražených potravin.

 • Rychlé a spolehlivé měření
 • Záznam naměřených hodnot po dlouhé časové období
 • Teplotní sondy pro každou aplikaci

 

Měření vlhkosti

Měřte, zaznamenávejte nebo dokumentujte relativní vlhkost ve skladech s tou nejvyšší přesností: jste-li vybaveni měřicími přístroji či záznamníky od Testo - žádný problém.

 • Paralelní zobrazení měřené teploty a vlhkosti
 • Stanovení rosného bodu
 • Vysoce přesný senzor vlhkosti s dlouhodobou stabilitou

 

Měření elektrických veličin

Ať už se jedná o multimetry, klešťové multimetry nebo zkoušečky napětí - při měření elektrických veličin počítejte s vysokým výkonem, snadnou obsluhu a maximální spolehlivostí.

 • Klešťové multimetry s unikátním mechanismem a Bluetooth modulem
 • Digitální multimetry s automatickým rozeznáním měřené veličiny
 • Zkoušečky napětí, které také měří proud

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz