Chladicí technika

Aby chladicí zařízení fungovalo bezproblémově, musí se kontrolovat tlaky, teploty a eventuelní přehřátí nebo podchlazení systému. Dále musí být zajištění těsnost zařízení a v případě eventuelních úniků se musí rychle najít netěsnost. Z těchto parametrů lze učinit spolehlivý závěr o stavu bezpečnosti a efektivitě zařízení.

Zaregulování chladicích zařízení

testo-549-application-refrigeration-005455-DE.jpg

Aby chladicí zařízení fungovalo bezproblémově, musí se kontrolovat tlaky, teploty a eventuelní přehřátí nebo podchlazení systému.

  • Provedení všech důležitých měření
  • Zajištění těsnosti zařízení
  • Kontrola efektivity zařízení

Měření vakua

testo-552-application-refrigeration-004076.jpg

Odborné a spolehlivé provedení evakuace je nezbytným pracovním krokem před prvním nebo opakovaným uvedení chladicího zařízení do provozu.

  • Sledování dosaženého absolutního tlaku během evakuace.

Vyhledávání úniku chladiva

0563-3165-04.jpg

Úniky u chladicího zařízení mohou za sebou rychle zanechat vážné následky.

  • Vyhledání velmi malých úniků
  • Zabránění poškození komponentů zařízení