Měřicí technika pro klimatizace a ventilaci

Dobré pracovní klima je dnes, přinejmenším technicky viděno, ve většině podniků samozřejmostí – koneckonců na moderních pracovištích jsou výkonná ventilační a klimatizační zařízení. Důležité ovšem je, aby byla tato zařízení stále optimálně seřízena a udržována.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Měření v kanálu

testo-405i-velocity-app-18.5-horiz-EN.jpg

Udržování proudění vzduchu ve ventilačním kanálu má rozhodující význam pro funkci ventilačního a klimatizačního zařízení.

  • Přesné snímání proudění vzduchu ve ventilačním kanálu
  • Zajištění odvodu tepelné zátěže z místností (zátěžové teplo, zátěžový chlad a zátěžové látky)

Měření na vyústkách

testo-410i-smart-case-horiz.jpg

Každý vstup a výstup kanálu musí mít pouze takový objemový průtok, který je podle výpočtů základním předpokladem pro efektivně pracující systém.

  • Spolehlivé měření objemového průtoku podle ČSN EN 16211
  • Měření na filtrech

Měření na filtrech

0560-0510-07.jpg

Klimatizační zařízení jsou opatřena filtry, které brání vnikání nečistot z venkovního vzduchu do vzduchu v prostoru.

  • Kontrola filtrů pravidelným měřením diferenčního tlaku
  • Je-li tlak příliš vysoký, je filtr znečištěný a musí se vyměnit