Měření emisí

V průmyslových podnicích je důležité, aby byla zařízení provozována efektivně a přitom současně aby bylo co možná nejméně zatěžováno životní prostředí. Analyzátory spalin přitom pomáhají dodržovat zákonné limity emisí až po sledování a optimalizování procesů u tepelných výrobních postupů.

Plnění směrnic

testo-350_38567.jpg

Provoz průmyslových zařízení podléhá ohledně emisí spalin do atmosféry ve většině zemí přísným pravidlům.

  • Důkaz, že komponenty ve spalinách, definované jako škodliviny, nepřekračují určité hraniční hodnoty
  • Analýza spalin jako přípravné měření před oficiálním měřením emisí

Měření efektivity

testo-340-application-emission-003550.jpg

Pro servisní techniky patří analyzátory spalin k denně používanému vybavení, aby optimálně seřídili motory.

  • Seřízení motoru na optimální provozní parametry za dodržení platných předpisů o limitních hodnotách
  • Dlouhodobé zabránění výpadkům

Sledování procesu

testo-350-application-emission-000618.jpg

Plynové turbíny podléhají hraničním hodnotám spalin, které musí být dodržovány v provozu a v závislosti na velikosti zařízení musí být také pravidelně kontrolovány.

  • Kontrola dodržování hraničních hodnot a specifikace výrobce
  • Vysoká přesnost pro měření emisí u plynových turbín LowNOx

Měření efektivity: námořní aplikace

Containerschiff5300dpi-Schenker.jpg

Na lodích se musí produkovat co možná nejméně viditelného kouře a udržovat nízký obsah sazí. V loděnicích hraje rovněž důležitou roli při stavbě lodí sazové číslo.

  • Kontrola, zda sazové číslo u lodních motorů nepřekračuje stanovené limity
  • Doložení emisí sazí v dieselových spalinách vůči zákazníkům