Měření emisí

V průmyslových podnicích je důležité, aby byla zařízení provozována efektivně a současně aby bylo co možná nejméně zatěžováno životní prostředí. Analyzátory spalin přitom pomáhají dodržovat jak zákonné limity emisí tak i sledovat a optimalizovat procesy u tepelných a výrobních postupů.

Dodržování limitů

testo-350_38567.jpg

Provoz průmyslových zařízení podléhá ohledně emisí spalin Zákonu o ochraně životního prostředí.

 • Důkaz, že komponenty ve spalinách, definované jako škodliviny, nepřekračují určité hraniční hodnoty
 • Analýza spalin jako přípravné měření před oficiálním měřením emisí

Měření efektivity

testo-340-application-emission-003550.jpg

Pro servisní techniky patří analyzátory spalin k denně používanému vybavení, aby optimálně seřídili motory.

 • Seřízení motoru na optimální provozní parametry za dodržení platných předpisů o limitních hodnotách
 • Dlouhodobé zabránění výpadkům

Sledování procesu

testo-350-application-emission-000618.jpg

Plynové turbíny podléhají hraničním hodnotám spalin, které musí být dodržovány v provozu a v závislosti na velikosti zařízení musí být také pravidelně kontrolovány.

 • Kontrola dodržování hraničních hodnot a specifikace výrobce
 • Vysoká přesnost pro měření emisí u plynových turbín LowNOx

Zajištění efektivity plynových turbín

testo-350-application-emission-000613.jpg

Plynové turbíny musí být v pravidelných intervalech testovány, aby se zkontrolovalo, zda běží podle specifikací výrobce a dodržují se mezní hodnoty emisí. Z tohoto důvodu je pro efektivní provoz důležité mít k dispozici spolehlivý a vysoce přesný měřicí přístroj.
 

 • Vysoká přesnost měření při nízkých koncentracích díky přesným snímačům COlow a NOlow
 • Snadné a přesné nastavení testovacího plynu

CHP systémy

chp systémy

K tomu, aby kogenerační jednotky mohly být provozovány se ziskem, musí být zajištěny základní standardy pomocí vhodné měřící technologie
 

 • Monitorování mezních hodnot emisí
 • Řízení efektivnosti systému
 • Testování systémů

Zajištění provozu otopných systémů

testo-340-application-emission-000152.jpg

Zákonné hodnoty emisních limitů jsou stále přísnější, zejména pro NOX. Z tohoto důvodu jsou při uvádění do provozu, údržbě a měření emisí stanoveny hodnoty emisí u kotlů a hořáků.

 • Posouzení nákladové efektivnosti systému a nastavení hořáku
 • Zajistěte, aby systém splňoval zákonem stanovené maximální hodnoty pro ztráty a emise spalin

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.