Nastavení vyvážených ventilačních systémů – pomocí technologií Testo

Lepší izolace budov se stále více zateplenými zdmi vede ke zvyšování vlhkosti a zápachů, které již nejsou schopny pronikat ven. K tomu přispívá také skutečnost, že čerstvý vzduch nemůže bez omezení pronikat do domu. Pro takové případy jsou vhodné systémy pro řízené větrání: Tyto podpůrné vzduchotechnické systémy zajišťují výměnu vzduchu přiváděním čerstvého vzduchu do místností a odvodem již použitého vzduchu, znečišťujících látek a zápachu pryč. To zvyšuje pohodu a zabraňuje poškozením způsobeným vlhkostí a plísní:

Údržba vnitřní ventilace - způsob provedení

Měřicí přístroje a sondy pro měření vnitřního klimatu od společnosti Testo Vás podporují ve všech fázích vyvažování ventilačních systémů: Od plánování přes optimální nastavení až po pravidelné monitorování výkonu - intuitivně, přesně a s ohledem na právní požadavky. Technologii měření vnitřního klimatu od společnosti Testo můžete použít nejen pro centralizované, ale také pro decentralizované vzduchotechnické systémy.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Stanovení objemového průtoku a množství vzduchu v potrubí

Indoor ventilation maintenance

S přístrojem testo 440 a vhodnou sondou se žhaveným drátkem nebo vrtulkovou sondou stanovíte objemový průtok v potrubí rychle a přesně.

  • Správné uvedení do provozu a servis vzduchotechnického systému
  • Zajištění efektivního provozu

Ukládání naměřených dat a jejich export do zprávy o uvedení do provozu
 

Testování výměny vzduchu
na vyústkách

Adjusting indoor ventilation

S testo 440, vrtulkovou sondou (Ø 100 mm) a odpovídající sadou usměrňovače proudění testovent 417 určíte objemový průtok u přívodních nebo odvětracích ventilačních vyústkách jednoduše a bez chyb.

  • Zaručení odstranění zatížení místnosti
  • Zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a ventilace
  • Zamezení tvorby průvanu a tvorbě hluku

 

Měření vlhkosti a teploty
v místnostech

Air exchange rate

Pomocí testo 440 a vhodné vlhkostní/teplotní sondy okamžitě zaznamenáte vlhkost a teplotu vzduchu v místnosti.

  • Zajištění zdravého vnitřního klimatu
  • Zabránění poškození způsobených plísní
  • Ochrana materiálu budovy

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.