Nastavení vyvážených ventilačních systémů – pomocí technologií Testo

Lepší izolace budov se stále více zateplenými zdmi vede ke zvyšování vlhkosti a zápachů, které již nejsou schopny pronikat ven. K tomu přispívá také skutečnost, že čerstvý vzduch nemůže bez omezení pronikat do domu. Pro takové případy jsou vhodné systémy pro řízené větrání: Tyto podpůrné vzduchotechnické systémy zajišťují výměnu vzduchu přiváděním čerstvého vzduchu do místností a odvodem již použitého vzduchu, znečišťujících látek a zápachu pryč. To zvyšuje pohodu a zabraňuje poškozením způsobeným vlhkostí a plísní:

Praktický průvodce: Měřicí úkoly u ventilačních systémů pro bytové prostory

Údržba vnitřní ventilace - způsob provedení

Měřicí přístroje a sondy pro měření vnitřního klimatu od společnosti Testo Vás podporují ve všech fázích vyvažování ventilačních systémů: Od plánování přes optimální nastavení až po pravidelné monitorování výkonu - intuitivně, přesně a s ohledem na právní požadavky. Technologii měření vnitřního klimatu od společnosti Testo můžete použít nejen pro centralizované, ale také pro decentralizované vzduchotechnické systémy.

Stanovení objemového průtoku a množství vzduchu v potrubí

Indoor ventilation maintenance

S přístrojem testo 440 a vhodnou sondou se žhaveným drátkem nebo vrtulkovou sondou stanovíte objemový průtok v potrubí rychle a přesně.

  • Správné uvedení do provozu a servis vzduchotechnického systému
  • Zajištění efektivního provozu

Ukládání naměřených dat a jejich export do zprávy o uvedení do provozu
 

Testování výměny vzduchu
na vyústkách

Adjusting indoor ventilation

S testo 440, vrtulkovou sondou (Ø 100 mm) a odpovídající sadou usměrňovače proudění testovent 417 určíte objemový průtok u přívodních nebo odvětracích ventilačních vyústkách jednoduše a bez chyb.

  • Zaručení odstranění zatížení místnosti
  • Zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a ventilace
  • Zamezení tvorby průvanu a tvorbě hluku

 

Měření vlhkosti a teploty
v místnostech

Air exchange rate

Pomocí testo 440 a vhodné vlhkostní/teplotní sondy okamžitě zaznamenáte vlhkost a teplotu vzduchu v místnosti.

  • Zajištění zdravého vnitřního klimatu
  • Zabránění poškození způsobených plísní
  • Ochrana materiálu budovy

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt