Nemocnice

Na klinikách a v nemocnicích mají teplota a vlhkost nejvyšší prioritu. Léčiva a krevní konzervy potřebují například definovanou, konstantní teplotu, aby se nezkazily.

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz

testo-Saveris-application-stationary-measurement-004219.jpg

Celkové řešení

V nemocnicích hraje prostorové klima rozhodující roli – nejenom v čistých prostorech a na operačních sálech, ale také v čekárnách, v pokojích pacientů a v kantýně.

  • Použití systému sledování klimatu
  • Skladování léčiv, vakcín, laboratorních vzorků a krevních konzerv ve vhodné teplotě

Sledování teploty

testo-176-T2-application-stationary-measurement-004211.jpg
Více ke sledování teploty

Správné zachovávání skladovacích teplot je důležitým předpokladem pro kontrolu kvality mnoha produktů, např. v oblasti farmaceutických výrobků.

  • Kontrolujte a dokumentujte průběh okolní teploty pomocí záznamníků dat
  • Přínos k prokazatelnému zachování kvality produktů

Teplota během přepravy

testo-184T1-application-stationary-measurement-004511.jpg
Více k teplotě během přepravy

Většina farmak musí být průběžně podél celého dodavatelského řetězce přepravována za definované horní a spodní hraniční hodnoty teploty a vlhkosti.

  • Kontrola chladicího řetězce při expedici
  • Ochrana před přehlédnutými výpadky chladicího řetězce po celé distribuční trase
  • Bezpečně a ve shodě se všemi běžnými normami, směrnicemi a předpisy