Nemocnice

Na klinikách a v nemocnicích mají teplota a vlhkost nejvyšší prioritu. Léčiva a krevní konzervy potřebují například definovanou, konstantní teplotu, aby se nezkazily.

Measurement data monitoring in hospitals

Celkové řešení

V nemocnicích hraje prostorové klima rozhodující roli – nejenom v čistých prostorech a na operačních sálech, ale také v čekárnách, v pokojích pacientů a v kantýně.

 • Použití systému sledování klimatu
 • Skladování léčiv, vakcín, laboratorních vzorků a krevních konzerv ve vhodné teplotě

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.


Sterilization

Data logger for sterilization
 • Fyzikální a biologické důkazy o tom, že sterilizační metoda je pro daný produkt vhodná
 • Platnost postupu musí být pravidelně ověřována, např. pokud jde o sterilizaci parou v autoklávech s pomocí teplotních záznamníků (letalita), tlakových záznamníků (kvalita nasycené páry) a biologických indikátorů.
 • Umístění špičky sondy záznamníku do jádra sterilizovaného produktu

Cleaning and disinfection

Data logger for disinfection
 • Umístění měřicích hrotů záznamníku na povrchy produktů
 • Měření musí být reprodukovatelné.
 • Uživatel musí být schopen prokázat, zda byl dosažen stupeň dezinfekce (hodnota A0

Sledování teploty

Temperature monitoring in the hospital

Správné zachovávání skladovacích teplot je důležitým předpokladem pro kontrolu kvality mnoha produktů, např. v oblasti farmaceutických výrobků.

 • Kontrolujte a dokumentujte průběh okolní teploty pomocí záznamníků dat
 • Přínos k prokazatelnému zachování kvality produktů

Teplota během přepravy

Transport monitoring of pharmaceuticals

Most pharmaceuticals must be continuously transported at defined upper and lower temperature and humidity limit values, along the entire supply chain.

 • Control of the cold chain during delivery
 • Protection from unnoticed gaps in the cold chain during the entire distribution path
 • monitor and document simply, securely and compliantly with all common standards, guidelines and regulations