Farmaceutický průmysl (CFR)

Farmaceutické výrobky musí vykazovat bezvadnou kvalitu. To platí ve výzkumných laboratořích a ve výrobě léčiv stejně tak jako při skladování choulostivých substancí v nemocnicích a velkých lékárnách. Platí přísné zákonné předpisy a směrnice, jako např. ISO 9001, GxP, GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) nebo také 21 CFR Part 11.


Sledování teploty: Výroba

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002944.jpg
Více informací

Okolní podmínky medikamentů, krevních konzerv nebo vakcín musí být trvale sledovány a dokumentovány.

  • Použití systému sledování klimatu
  • Zajištění kvality výrobků pomocí průběžného sledování vlhkost a teploty

Sledování teploty: Skladování

testo-Saveris_p_ap_sta_004598.jpg
Více informací

Správné zachovávání skladovacích teplot je důležitým předpokladem pro kontrolu kvality mnoha produktů, např. v oblasti farmaceutických výrobků.

  • Kontrolujte a dokumentujte průběh okolní teploty pomocí záznamníků dat
  • Přínos k prokazatelnému zachování kvality produktů

Měření pH

testo-206-pH3-application-analysis-002025-bearb.jpg
Více k měření pH

Měřicí přístroje pro určení hodnoty pH se používají především v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

  • Rozpoznání mnoha chemických a biochemických reakcí
  • Uřčení hodnoty pH v polotuhých a také plastických médiích a v kapalinách

Sledování teploty: během přepravy

testo-184T1-application-stationary-measurement-004511.jpg
Více informací

Většina farmak musí být průběžně podél celého dodavatelského řetězce přepravována za definované horní a spodní hraniční hodnoty teploty a vlhkosti.

  • Kontrola chladicího řetězce při expedici
  • Ochrana před přehlédnutými výpadky chladicího řetězce po celé distribuční trase
  • Bezpečně a ve shodě se všemi běžnými normami, směrnicemi a předpisy