Monitorování teploty při přepravě

Stále více potravin urazí na cestě od výrobce ke spotřebiteli stále delší cestu. Je jedno jestli se jedná o hluboko zmrazené potraviny nebo zemědělské produkty jako je zelenina, ryby, maso, mléčné výrobky nebo káva – zákazníci očekávají neustále čerstvé a kvalitativně bezvadné zboží.

Aby bylo toto možné zaručit, jste odkázáni na průběžné sledování a dokumentace teploty a vlhkosti při přepravě potravin podle HACCP a DIN EN 12830. Pomohou Vám přitom záznamníky dat testo 184.

Teplotní datalloger testo 184 T3

Vaše výhody

Jasné zobrazení alarmů
Jasné zobrazení alarmů
Stačí jediný pohled na displej nebo na LED indikaci, abyste zjistili, jestli byly dodrženy hraniční hodnoty během přepravy či nikoliv. 
Snadná obsluha
Snadná obsluha
Obsluha testo 184 je velmi intuitivní, přístroj můžete obsluhovat bez školení nebo bez předchozích znalostí. Tlačítko "Start" spustí záznam a tlačítko "Stop" jej ukončí. 
Rychlá konfigurace
Rychlá konfigurace
Každé testo 184 má v sobě uložené svůj konfigurační soubor, konfigurace je tedy velmi jednoduchá a není vyžadována žádná dodatečná instalace softwaru, uživatelské rozhraní ani dodatečné náklady. 

Pohodlné vyčtení
Pohodlné vyčtení
Okamžitě po připojení testo 184 k PC pomocí USB se vytvoří automatická PDF zpráva obsahující naměřené hodnoty. Ideální pro dlouhodobou archivaci naměřených dat. 
Softwarově bezpečné
Softwarově bezpečné
Záznamník testo 184 pracuje bezpečně bez nutnosti instalace dodatečného softwaru nebo nutnosti stahovaní dalších souborů, vyhnete se tedy možným problémům s Vaším firewallem nebo antivirovým programem. 
Vyčtení/tisk na místě
Vyčtení/tisk na místě
Všechny záznamníky testo 184 je možné na místě vyčíst pomocí zařízení Android vybaveným NFC čtečkou. Přenos dat ze záznamníku do tiskárny Testo probíhá také bezdrátově pomocí čtečky NFC.