Skladování

V oblasti potravinářství se musí kontrolovat a dokladovat dodržování chladicího řetězce. Také okolní podmínky mohou mít vliv na kvalitu výrobku. Z toho důvodu je průběžné sledování teploty a relativní vlhkosti při skladování nevyhnutelné.

Řešení sledování teploty

testo-Saveris_p_ap_sta_004598.jpg

Celkové řešení

Všude, kde se pracuje s potravinami, hraje kritickou roli okolní teplota a vlhkost.

  • Použití systému sledování klimatu
  • Splnění směrnic HACCP a EN 12830
  • Pro hygienicky bezvadné zboží v optimální kvalitě

Namátkové kontroly teploty

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg

Teplota potravin má rozhodující vliv na tvorbu a množení choroboplodných zárodků a tím na kvalitu výrobku a zdraví spotřebitele.

  • Pravidelná kontrola teploty
  • Zajištění bezpečnosti potravin 
 

Sledování teploty

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Existuje spousta zařízení, ve kterých se musí skladovat (hluboko) zmrazené potraviny.

  • Průběžná dokumentace teploty pomocí záznamníků dat
  • Schválení podle EN 12830