Skladování

V oblasti potravinářství se musí kontrolovat a dokladovat dodržování chladicího řetězce. Také okolní podmínky mohou mít vliv na kvalitu výrobku. Z toho důvodu je průběžné sledování teploty a relativní vlhkosti při skladování nevyhnutelné.

Řešení sledování teploty

testo-Saveris_p_ap_sta_004598.jpg

Celkové řešení

Všude, kde se pracuje s potravinami, hraje kritickou roli okolní teplota a vlhkost.

 • Použití systému sledování klimatu
 • Splnění směrnic HACCP a EN 12830
 • Pro hygienicky bezvadné zboží v optimální kvalitě

Namátkové kontroly teploty

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg

Teplota potravin má rozhodující vliv na tvorbu a množení choroboplodných zárodků a tím na kvalitu výrobku a zdraví spotřebitele.

 • Pravidelná kontrola teploty
 • Zajištění bezpečnosti potravin 
 

 • Monitor quality quickly and reliably
 • Avoid hazards to your customers' health

Sledování teploty

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Existuje spousta zařízení, ve kterých se musí skladovat (hluboko) zmrazené potraviny.

 • Průběžná dokumentace teploty pomocí záznamníků dat
 • Schválení podle EN 12830 
 

 • Monitor the temperature of fresh goods continuously
 • No more manual documentation
   
Food storage