Praktický průvodce termografií v preventivní údržbě

 

 

 

Uvidíte více: s termokamerami Testo.

Při údržbě budov a technických systémů se termografie ukázala jako nepostradatelná pomoc. Pomocí neviditelného infračerveného záření lze spolehlivě sledovat funkci a stav elektrických a mechanických systémů. Slabé skvrny a opotřebení mohou být nedestruktivně detekovány a napraveny již v raném stádiu. Termografie dále poskytuje vynikající služby pro kontrolu kvality a měření hladiny náplně ve výrobních zařízeních. Například v oblasti správy zařízení umožňuje optimální řízení topných systémů, stejně jako jednoduché a bezpečné testování elektrických systémů. Není tedy divu, že je použití termografie vyžadováno v různých normách a směrnicích a že některé pojišťovny vyžadují od klientů, aby pravidelně termograficky měřili pojištěná zařízení a vybavení. Společnosti, které se zdržují pravidelných termografických kontrol, budou proto v případě zranění osob a škod na majetku vystaveny značným finančním a právním rizikům. Tento praktický průvodce vás seznámí s nejdůležitějšími oblastmi použití termografie a ukáže, jak můžete pomocí termokamer výrazně zlepšit údržbu a dostupnost systému.

Termografie pro větší bezpečnost a efektivitu správy zařízení.

Provoz a bezpečnost zařízení, provozní náklady a spotřeba energie - správci zařízení musí nejen dohlížet na řadu faktorů, ale zároveň musí zvýšit efektivitu systémů a procesů.

Kontrola elektrických systémů

Electrical maintenance application

Přehřáté spoje v rozvaděči signalizují potenciální nebo skutečné závady. Termokamera Testo dokáže tyto anomálie bezkontaktně detekovat během provozu ještě před tím, než dojde k prostojům.


Objevte potenciál úspory energie

Thermal image of building

Termokamera umožňuje detekovat skryté slabiny, tepelné mosty, plísně nebo vadné instalace v budově. Zejména ve stávajících budovách může být termokamera využita pro rychlé a snadné odhalení velkých potenciálních úspor energie.Kontrola radiátorů

Radiator thermal image

Kontaminace v topném systému má nepříznivý vliv na jeho účinnost, protože dochází k plýtvání velkého množství energie. Po tlakovém propláchnutí lze termokamerou rychle zkontrolovat, zda pracuje radiátor správně a efektivně.To byla jen malá ochutnávka! Chcete se dozvědět více?

Pak jednoduše požádejte o kompletní praktický průvodce.

 
  1. Správa zařízení
  2. Preventivní údržba
  3. Automatické rozpoznání místa
  4. Termokamery pro preventivní údržbu
prevence-industry-gate.jpg
Help

b17f0fe0aa9b013de1c8a5bab39f060f1c63b84e
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit