Profesionální detekce nebezpečí výskytu plísní s měřicí technikou od Testo


Korektní znázornění nebezpečí výskytu plísně je v diagnostice budov nanejvýš důležité, špatná analýza nebo dokonce žádná analýza často vede ke strukturálnímu poškození budovy a vážným následkům.

Aby se bylo možné vyhnout výskytu plísně, musí se rizikové oblasti znázornit co možná nejpřesněji.

Spolu s termokamerou a rádiovou vlhkostní sondou Testo můžete toto měření provést profesionálně, jednoduše a hlavně spolehlivě.


Výzva

Mould growth in a corner
  • Plíseň se může vyskytnou kdekoliv, kde je přílišná vlhkost (např. na stěnách nebo na stropě)
  • Příčiny výskytu plísně mobou být nedostaečná ventilace místnosti, teplotné mosty nebo příliš vlhký vzduch v okolí
  • Mnoho rizikových oblastí výskytu nelze identifikovat pouhým okem a je možné je odhalit pouze za použití profesionální měřicí techniky

Řešení

How to measure mould danger
  • Termokamera spolu s rádiovou vlhkostní sondou přesně zobrazí riziková místa
  • Při použití obou přístrojů zároveň lze také určit relativní vlhkost povrchů
  • Místa s nebezpečím výskytu plísně jsou na displeji termokamery jasně a intuitivně znázorněna v barvách semaforu

Sady pro diagnostiku budov

Practical complete set
  • Sada obsahuje: termokameru testo 885-2 nebo 875-2i, vč. rádiové vlhkostní sondy a transportního kufru
  • Máte k dispozici perfektní kvalitu zobrazeného snímku a technologii SuperResolution pro ještě detailnější zobrazení
  • Sada rovněž obsahuje analyzační software IRSoft pro profesionální zpracování teplotních snímků, analýzu naměřených dat a vytvoření protokolů měření


Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.