Průmysl a další obory

Průmyslové podniky jsou pod neustálým tlakem, aby všechny procesy fungovaly bezproblémově. Měřicí technika od firmy Testo Vám pomůže při zajišťování Vaši efektivnosti a tím ke snižování Vašich nákladů. Navíc firma Testo nabízí přenosné analyzátory spalin a přístroje pro měření emisí, se kterými se dá kontrolovat dodržování environmentální podpory. V muzeích zkontrolujete bezpečně, automaticky a s minimálním úsilím pomocí našeho systému radiových záznamníků dat teplotu a vlhkost.

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz