Časté dotazy k testo Saveris 2


• Uvedení testo Saveris 2 do provozu


Místa měření a dosah rádiového signálu


• Přístup k naměřeným datům a zabezpečení dat


• Používání rádiových záznamníků


• Zkušební přístup a návod k obsluzeUvedení testo Saveris 2 do provozu


Musím pro testo Saveris 2 instalovat nějaký software?

Ne, na Vašem lokálním počítači nemusí být instalován žádný software. Abyste měl přístup k Vašim datům a mohl používat systém testo Saveris 2 ke sledování vlhkosti a teploty, je zapotřebí pouze internetový prohlížeč (např. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) a funkční přístup k Internetu.
 


Stačí pro testo Saveris 2 můj nynější počítač?

Běžný počítač nebo notebook s přístupem k Internetu a aktuálním internetovým prohlížečem je pro provoz systému testo Saveris 2 pro sledování vlhkosti a teploty naprosto dostačující.
 


Potřebuji k tomu, abych mohl využívat testo Saveris 2, chytrý telefon/tablet?

Můžete mít přístup do systému z každého koncového přístroje, na němž běží internetový prohlížeč a se kterým se dostanete na Internet. Chytrý telefon/tablet je jednou z možností a není pro provoz testo Saveris 2 nutně zapotřebí.
 


Co potřebuji, abych mohl s testo Saveris 2 začít (WLAN, router, atd.)?

Pro zahájení sledování vlhkosti a teploty pomocí testo Saveris 2 je předpoklad disponibility lokální rádiové sítě (WLAN). Lokální síť se vybuduje routerem. Ten také vytváří internetové spojení (přes kabel). Lokální WLAN a přístup k Internetu jsou pro provoz testo Saveris 2 nezbytně nutné.
 


Mohu testo Saveris 2 používat také v mé vlastní infrastruktuře?

Ano, systém můžete používat ve Vaší vlastní infrastruktuře WLAN. Disponibilita lokální infrastruktury WLAN a také internetové připojení WLAN je dokonce nezbytným předpokladem pro provoz testo Saveris 2.
 


 
Místa měření a dosah rádiového signálu


Mohu s testo Saveris 2 sledovat více prostorů?

S testo Saveris 2 samozřejmě můžete provádět sledování vlhkosti a teploty ve více prostorech. Dbejte, prosím, na to, aby byl v každém sledovaném prostoru k dispozici dostatečně silný signál WLAN. Případně zde musíte trasu rádiového signálu od/k Vašemu routeru prodloužit pomocí tzv. opakovače (repeateru).
 


Chtěl bych měřit na třech různých stanovištích. Potřebují také tři systémy?

S testo Saveris 2 můžete samostatná stanoviště pokrýt jedním jediným systémem. Předpokladem je, že je na každém stanovišti k dispozici lokální WLAN a také přístup k Internetu. Na Vašem účtu mohou být potom různá stanoviště vedena společně v jednom "systému".
 


Jaký je dosah rádiového signálu systému testo Saveris 2?

Dosahy rádiového signálu jednotlivých rádiových záznamníků odpovídají jejich typickým koncovým přístrojům WLAN. Nakonec závisí dosah v jednotlivých případech na místních podmínkách, stavebních materiálech (např. dřevěný strop v protikladu ke stropu z železobetonu) a také na eventuelních rušivých vlivech.
 


Co se stane, když vypadne proud nebo WLAN?

Rádiové záznamníky jsou napájeny z baterií a jsou vybaveny pamětí pro 10 000 naměřených hodnot. Pokud se stane, že z důvodu lokálního výpadku proudu vypadne Vaše WLAN, tak rádiové záznamníky měří v zadaných intervalech dále, dokud není síť opět k dispozici. Všechna naměřená data jsou nakonec zaslána do serveru. Pokud z důvodu výpadku proudu do serveru nedorazí žádná naměřená data, můžete svůj systém nastavit tak, aby Vám byla automaticky zaslána alarmová zpráva.
 Přístup k naměřeným datům a zabezpečení dat


Kde se moje data ukládají?

Vaše data jsou uložena prostřednictvím Testo na online úložišti, tzv. Cloudu. To znamená, že bezpečně leží ve výpočetním středisku. Tam jsou dodržovány vysoké standardy ohledně disponibility a Vaše data jsou spolehlivě chráněna proti přístupu cizích osob.
 


Kde jsou umístěny servery a jaká ujednání o ochraně dat tam platí?

V závislosti na stanovišti Vašeho systému se využívají různé servery po ukládání Vašich dat. Pro klienty v rámci Evropy jsou servery v Německu, tzn. že jsou určující německá ustanovení o ochraně dat.
 


Jak dlouho budou moje naměřená data zabezpečována?

Doba ukládání dat je zajištěna po časové období dohodnuté ve smlouvě s firmou Testo. Samozřejmě si můžete data z Vašeho sledování vlhkosti nebo teploty kdykoliv stáhnout a uložit lokálně.
 Používání rádiových záznamníků


Kolik rádiových záznamníků mohu připojit?

V zásadě je počet rádiových záznamníků dat neomezený. Avšak počet rádiových záznamníků, které můžete používat na vašem účtu závisí na zvolené licenci (např. 1 - 10 rádiových záznamníků dat).
 


Jaké parametry mohu s testo Saveris 2 sledovat?

Momentálně jsou rádiové záznamníky testo Saveris 2 k dispozici se senzory pro teplotu a relativní vlhkost. Spektrum měření se do budoucna postupně rozšiřuje o relevantní parametry.
 


Patří hardware testo Saveris 2 mně?

Rádiové záznamníky dat jste nabyli nákupem a patří tedy Vám.
 


Mohu pomocí testo Saveris 2 sledovat svoje potravinářské prostory? Je systém schválem podle DIN EN 12830?

Rádiové záznamníky T1 a T2 (2-kanálový teplotní s volitelným dveřním kontaktem) Vašeho systému testo Saveris 2 jsou testovány a schváleny v souladu s DIN EN 12830. S těmito můžete samozřejmě provádět bezpečně a podle normy kontrolu teploty také ve Vašich chladících prostorech pro potraviny.
 


Budu upozorněn na nízkou kapacitu baterií rádiových záznamníků?

Vedle možnosti zaslání alarmu při překročení individuálních hraničních hodnot, budete samozřejemě upozorněni na nízkou kapacitu baterií rádiových záznamníků a na to, že bude potřeba brzy baterie vyměnit. To proběhne např, pomocí e-mailu.
 Zkušební přístup a návod k obsluze


Rád bych testo Saveris 2 vyzkoušel. Lze to nějakým způsobem?

Můžete se přihlásit pomocí zkušebního přístupu, ve kterém jsou data kompilována z bezdrátových záznamníků distribuovaných po pobočkách Testo po celém světě.
 


Může se zkušebního přístupu ůastnit více uživatelů?

Ano, existuje možnost zřídit přístup pro různé skupiny uživatelů.
 


Kde si mohu stáhnout návod k obsluze?
Návod k obsluze si můžete stáhnout jako PDF nebo se můžete se podívat na video, ve které je popsáno zřízení a obsluha testo Saveris 2.
 


 testo Saveris 2

Přehled přístrojů testo Saveris 2

Zjistěte vše o monitorovacím systému testo Saveris 2.
Contact

Kontaktujte nás!

Jsme tady, abychom Vám pomohli s Vašimi dotazy o sledování vlhkosti a teploty pomocí Saverisu 2