Nepřetržité sledování vlhkosti a teploty.

Při sledování skladovacích podmínek potravin je důležité, aby použitá technologie vždy poskytovala přesné výsledky měření bez zbytečné práce navíc.

  • Hodnoty vlhkosti a teploty by měly být měřeny a dokumentovány automaticky, a to bez zbytečného papírování
  • V případě překročení nastavených hraničních hodnot by měla být vyslána varovná zpráva ve formě SMS nebo emailu

Přesně tyto funkce Vám poskytují dataloggery Testo a monitorovací systém testo Saveris 2.

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz


Sledování vlhkosti a teploty: dataloggery Testo

testo 176 T1 temperature data logger
  • Spolehlivé měření a dokumentace vlhkosti a teploty
  • V souladu s EN 12830
  • Snadné vyhodnocení výsledků měření na PC

Flexibilní sledování pomocí WLAN: systém testo Saveris 2

WiFi data logger system testo Saveris 2
  • Měří, sleduje a dokumentuje vlhkost a teplotu automaticky a bez přerušování
  • Snadno integrovatelný do existující WLAN sítě
  • Dvojí ukládání naměřených hodnot, v dataloggerech a v Testo Cloud
  • Přístup k naměřeným hodnotám kdykoliv a kdekoliv, pomocí PC nebo chytrého telefonu/tabletu
  • Varovné zprávy pomocí SMS nebo emailu

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz