Strukturální vady a kvalita budov

Inspekce kvality

Termokamery testo umožňují detekovat a analyzovat netěsnosti, poškození vlhkosti a jiné konstrukční vady pomocí bezkontaktního měření.

To znamená, že může být zajištěna kvalita výstavby a jakékoliv protiopatření zavedeno již v počáteční fázi.

Odhalení úniků u oken a dveří

Termografická analýza budovy
Termogram dveří

Nejsou-li okna a dveře správně osazeny, může v zimě docházet k únikům teplého vzduchu ven a naopak studeného vzduchu dovnitř místnosti. Toto následně vede k citelnému průvanu v místnosti, energetickým ztrátám otopného systému a pochopitelně zvýšení nákladů na energie.


Pomocí termokamer testo snadno a rychle odhalíte úniky u oken či vadné izolace, např. u okenních rámů s roletami. Na základě termografické analýzy lze následně provést účinná nápravná opatření, která zefektivní provoz otopného systému v budově.

Testování kvality stavebních opatření

Obrázek budovy
Termogram budovy

Stavební termografie je ideální nástroj pro snadné a rychlé vyhledání konstrukčních vad, čímž lze zajistit kvalitu stavby. Pomocí termokamer testo lze odhalit vznikající rizika a včas provést nápravná opatření.

Tepelné mosty vznikající vlivem špatně provedené tepelné izolace budovy lze pomocí termokamer testo odhalit rychle a spolehlivě. Na termogramu jsou rovněž rozeznatelné úniky tepla či místa s nahromaděnou vlhkostí. Díky tomu lze zavést nápravná opatření dříve, než dojde k tvorbě plísní.

 

Detekce míst ohrožených tvorbou plísní

Identifikace místa ohroženého tvorbou plísně
Termogram výskytu plísně

Konstrukční vady nebo špatné větrací návyky napomáhají ke zvýšené vlhkosti v místnosti, a tím ke zvýšení rizika výskytu plísně. Pomocí termokamer testo lze snadno a rychle odhalit místa ohrožená tvorbou plísně a zavést nápravná opatření dříve, než se plísně rozmohou.

Po zadání hodnoty vlhkosti a teploty okolního vzduchu v místnosti termokamera vypočítá hodnotu rosného bodu, kterou pak porovná s povrchovou teplotou měřeného objektu. Místa ohrožená tvorbou plísně jsou poté zvýrazněna v barvách semaforu (červená, žlutá, zelená) – z tohoto intuitivního přehledu je ihned jasné, kde se musí zakročit.