Technologie SiteRecognition

Pro opakovanou termografii podobných měřených objektů nabízí technologie SiteRecognition přímé rozpoznání místa měření, automatické přiřazení a archivaci termogramů.

Přiřadit sami nebo nechat přiřadit kameru

Aplikační obrázek_SiteRec

Z mnoha měřených objektů podobného druhu vzniká mnoho podobných termogramů. Aby bylo možné snímky po provedeném měření jednoznačně přiřadit různým místům měření, musí uživatel náročně vytvořit seznam nebo ke každému termogramu připojit mluvený komentář. Nyní tyto problémy vyřeší patentově přihlášená inovace od firmy Testo: technologie SiteRecognition plně automaticky přebírá opětovné rozeznání místa měření, ukládání a správu termogramů po provedeném měření nebo po inspekční obchůzce.


SiteRecognition: jak tato technologie funguje?

Technologie SiteRecognition je pomůcka pro opakované měření podobných objektů. Sdružuje rozeznání místa měření a správu snímku. V počítačovém softwaru IRSoft se vytvoří a spravuje databáze s různými místy měření, např. pro více rozvaděčů. Pro znovunalezení místa, kde bylo provedeno měření, jsou pro měřené objekty vytvořeny individuální značky. Ty se nakonec vytisknou na etikety a přilepí na měřené objekty.

Automatické rozpoznání a správa místa měření

Termokamera při snímání termogramů automaticky rozezná značku a uloží aktuální informaci o měření spolu s termogramem. Tak se dají s technologií SiteRecognition rozpoznat místa měření a spravovat je. A to pro všechna budoucí měření. Při synchronizaci s programem IRSoft se snímky pomocí informací uložených k místu měření převezmou do databáze a automaticky se přiřadí svému odpovídajícímu umístění. S počítačovým softwarem IRSoft tak lze každý termogram místa měření rozpoznat a analyzovat.

Aplikační obrázek_SiteRecCode

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.