Urychlete výzkum a vývoj s termokamerou testo 890.

Společnosti musí uvádět na trh stále lepší a lepší produkty v kratších a kratších intervalech, aby zůstaly v globální ekonomice konkurenceschopné. To má dalekosáhlé důsledky pro oddělení výzkumu a vývoje, která navrhují a implementují nové produkty a v podstatě také zajišťují jejich připravenost pro uvolnění na trh. Pro zajištění rychlejšího postupu v rozvoji a pro současné zachování stálé kvality, je třeba odhalit problémy včas, komplexně je analyzovat a efektivně optimalizovat.

Termokamery se v této oblasti prosadily jako standardní měřicí přístroje pro analýzu tepelných procesů. Umožňují rychlá, bezkontaktní a nedestruktivní měření a významně tak přispívají k urychlení procesů testování a vývoje. Díky vysokému infračervenému rozlišení, vynikající tepelné citlivosti a četným funkcím pro analýzu a dokumentaci se stává termokamera testo 890 ideální pro použití ve výzkumu a vývoji - jak v elektronice, tak při vstřikování plastů.

Thermal imager and circuit board

Výzva ...

Rostoucí tlak na inovace způsobuje, že celosvětová oddělení výzkumu a vývoje čelí výzvě, kterou je zkrácení doby vývoje nových produktů, aniž by docházelo ke kompromisům v kvalitě a bezpečnosti procesů. Pro zajištění neustálého zlepšování produktů, musí v definovaných fázích procesů probíhat přesný monitoring a komplexní analýza. Termokamera je měřicí přístroj ideální pro všechny výrobky, ve kterých se během provozu nebo výroby vytváří teplo.

… v elektronice

Výrobní velikosti se zmenšují, součástky se zmenšují, hustota osazení na deskách plošných spojů se neustále zvyšuje a současně roste výkon produktů - bez ohledu na to, zda se jedná o světelnou účinnost LED nebo výpočetní výkon procesoru smartphonu. Vývoj tepla v elektronice hraje důležitou roli, protože malé komponenty vydávají velké množství tepla a mohou tak ovlivňovat funkci okolních sestav nebo dokonce celého obvodu. Pro dosažení nejlepšího možného uspořádání součástek na obvodové desce a pro dostatečné dimenzování chladicího zařízení, je důležité dosáhnout co nejlepšího rozlišení struktur a součástek a monitorovat vývoj tepla produktu ve významných časových obdobích a za různých provozních podmínek.

… v průmyslu zpracování plastů

Při výrobě plastových dílů vstřikovacími stroji je třeba vyvinout formovací nástroje, které dosahují optimální kvality produktu v co nejkratších časech cyklu. V tomto ohledu musí být možné regulovat teplotu nástroje pro zajištění co nejrovnoměrnějšího rozložení tepla během vstřikování dílů, aby se zabránilo svarovým spojům nebo vynechání při vstřikování. Teploty musí být také monitorovány během vyjímání z formy a následných fází chlazení, pro testování modelovaného předmětu na deformace a natažení. Kromě toho musí být spolehlivě a přesně detekovány velmi jemné chyby, jako jsou formovací linky a vzduchové kapsy.

… pro dokumentaci

Ve většině případů je při podrobném zkoumání vývoje teploty vygenerováno velmi velké množství údajů, přičemž často je pouze zlomek z nich relevantní pro proces testování a vývoje. Navzdory tomu je třeba všechna data pečlivě prozkoumat, aby bylo možné správně odhalit veškeré anomálie. Hledáním zabírá zbytečně mnoho času, který by se dal lépe využít jinde.

Image sequence recording of an LED on a heat sink
Thermal image of a plastic component

Záznam obrazové sekvence LED diody na chladiči. Testo 890 rychle a snadno vizualizuje vývoj teploty v průběhu času.

Plastová součástka s výrazným rozložením tepla ve spodní části. Nadměrně horká místa mohou odhalit nedostatečné ochlazení jádra ve vstřikovacím stroji.


Řešení …

Díky vysoce kvalitnímu vybavení, všestranným funkcím a intuitivnímu ovládání je termokamera testo 890 ideálním měřicím přístrojem pro vizualizaci všech tepelných procesů ve výzkumu a vývoji a tím i pro urychlení vývoje produktu.

… pro přesnou detekci i těch nejmenších vad

Infračervený detektor s vysokým rozlišením s 640 x 480 pixelů a se zaostřovací vzdáleností menší než 10 cm umožňuje přesné posouzení všech součástek. Inteligentní souhra systémových součástí umožňuje matematicky monitorovat i velmi malé komponenty a jemné struktury do velikosti 113 μm - v současné době jedinečná přesnost na trhu. Rozlišení lze ještě vylepšit, pokud je kamera držena v ruce. Patentovaná technologie SuperResolution umožňuje přístroji testo 890 rychle po sobě zachytit několik snímků. Pomocí algoritmu se tyto snímky pak zkompilují do jediného termosnímku se čtyřnásobným počtem naměřených hodnot. Při následném prohlížení dat v profesionálním analytickém softwaru IRSoft jsou pak k dispozici snímky s vysokým rozlišením.
IRSoft analysis software

… pro analýzu vývoje tepla v časovém průběhu

Pokud je důležité monitorovat průběh teplot v určitém časovém úseku, může testo 890 také zaznamenávat radiometrické obrazové sekvence, které Vám umožňují analyzovat teplotu v termosnímku pro každý jednotlivý časový bod v průběhu měření a v každé pozici měřeného objektu. To Vám ušetří drahocenný čas při identifikaci tepelných anomálií.Záznam se provádí v individuálně konfigurovatelných intervalech a lze jej spustit ručně nebo po odpočítávání času. Po dokončení měření lze zaznamenané sekvence snadno prohlédnout na počítači pomocí profesionálního analytického softwaru IRSoft.

Pro rozsáhlejší testovací nastavení lze testo 890 připojit také přímo k počítači přes rozhraní USB. To umožní přímé streamování videa pomocí funkce „plně radiometrické videoměření“ v softwaru IRSoft. Tato funkce nabízí vyšší rychlost snímání až 25 Hz. Aby bylo možné vyhodnotit vývoj teploty v časovém průběhu, můžete zobrazit body měření a linie profilů v teplotně časovém diagramu a exportovat je jako graf nebo v souboru Excel.

Profesionální analytický software IRSoft umožňuje paralelní zobrazení tepelného vývoje několika komponentů na jedné desce v teplotně časovém diagramu.

Laptop and thermal imager

… pro dokumentaci s minimalizací dat

Pokud si nepřejete, aby přístroj testo 890 nezaznamenával, dokud není překročena určitá hodnota teploty, je možné použít spuštění na základě mezní hodnoty. Záznam se automaticky spustí, jakmile bude překročena dříve stanovená mezní hodnota. Díky tomu zaznamenáte pouze data, která jsou ve skutečnosti důležitá pro testování a optimalizaci. Tímto se nejen ušetří paměť, ale také drahocenný čas, protože již není zapotřebí časově náročné prohlížení irelevantních měřených dat.

Přehled výhod.

Termokamera testo 890 Vám pomůže výrazně urychlit Vaše měření a testování v oblasti výzkumu a vývoje. S testo 890 můžete velmi snadno…

  • Vizualizovat s vysokým rozlišením a analyzovat tepelné procesy
  • Pořizovat snímkové sekvence přímo pomocí kamery a zpracovávejte je na PC pomocí testo IRSoft
  • Převádět naměřené hodnoty z termosnímků do časově teplotních diagramů a exportovat je jako obrázky nebo listy v Excelu
  • Ovládat záznam pomocí spouště na základě mezních hodnot, a tak výrazně snížit množství dat, která je třeba zkontrolovat