Údržba

Pomocí termokamer od firmy Testo můžete jednoduše, efektivně a bezpečně detekovat teplotní anomálie v údržbě. Vedle preventivní, mechanické a elektrické údržby je možné např. kontrolovat stav naplnění uzavřených tanků s kapalinou.

Elektrická zařízení

Maintenance of switch cabinets with thermal imager

Zvýšené teploty u elektrických zařízení nebo vedení jsou indikátorem pro přetížení, následnou poruchu nebo již existující závadu.

  • Posouzení stavu zahřátí u zařízení nízkého, středního a vysokého napětí pomocí termokamer
  • Včasné rozpoznání vadných součástek nebo spojů
  • Zabránění nebezpečným rizikům zahoření a nákladných odstávkám ve výrobě

Mechanická zařízení

Mechanical maintenance industry

Jevy opotřebení u strojů se často rýsují již dlouho před havárií vzestupem teploty.

  • Rozpoznání podezřelých změn pomocí termokamery
  • Provedení opatření údržby za provozu a z bezpečné vzdálenosti na všech mechanických zařízeních

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz