Více vidět - včas zasáhnout

Vaše požadavky

V preventivní údržbě se staráte, aby se stroje neplánovaně nezastavily, aby procesy byly stabilně v chodu a aby se náklady na energie místo zvyšování snižovaly. To vše musíte ještě také vyřídit co možná nejefektivněji. Jak Vám může Testo přitom pomoci?

NOVÁ: Termokamera testo 883

pro údržbu

Termokamera v údržbě: bezpečný přehled o všem

Včasné rozpoznání i těch nejmenších nedostatků

 • S testo SuperResolution 4x více vidíte
 • Lepší termosnímky s více detaily
Standardní termosnímek: 320 x 240 pixelů
Termosnímek s testo SuperResolution: 640 x 480 pixelů
 • Využívá přirozené chvění ruky
 • Spojí pět lehce se překrývajících záběrů do jednoho snímku
 • Reálné hodnoty teploty
K dispozici v uloženém snímku v galerii a v analyzačním softwaru IRSoft.

Lepší termografie s ergonomickou konstrukcí a velkým displejem

Termokamery v pistolovém designu je možné obsluhovat jen jednou rukou
Všechny termokamery Testo mají velký displej, aby byly teplotní anomálie vidět na první pohled.

S asistentními funkcemi se Vaše termosnímky podaří

Asistent vzdálenosti

 • Ukazuje, z jaké vzdálenosti lze který měřený objekt správně změřit
 • Zajišťuje, aby okolní objekty nezkreslovaly teplotu měřeného objektu
 

Laserový ukazatel

 • Na displeji kamery zobrazuje přesně teplotu místa, na které právě laser ukazuje
 • Pro větší jistotu při měření brání chybě měření způsobené paralaxou
 

Automatické zobrazení horkých a studených bodů

 • Automatické zobrazení nejteplejšího / nejstudenějšího měřicího bodu 
 • Rozeznání teplotních anomálií ihned na první pohled
 

Kontinuální digitální dokumentace měření

Chytrá a propojená aplikace - testoThermography App


 • Sdílení termosnímků s kolegy/zákazníky 
 • Dálkové ovládání pomocí chytrého telefonu / tabletu 
 • Rychlá analýza termosnímků
 • Snadná dokumentace na místě
 • Stažení pro Android a iOS zdarma 
testo Thermography App


Analyzační software testoIRSoft – precizní analýza termosnímků


Analytický software testo IRSoft - přesná analýza termogramů

 • Rozsáhlé , detailní možnosti analýzy
 • Profesionální dokumentace s asistentem zpráv 
 • Vzory zpráv
 • Ke stažení bez licence 
testo IRSoft


Přehledná správa měřicích míst


 • Pro opakované měření stejných objektů 
 • Rozezná objekty a automaticky přiřadí termosnímky
 • Brání záměně termosnímků
testo SiteRecognition


Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Více vědět – lépe měřit: s těmito dokumenty ke stažení

Praktická příručka: Termografie v preventivní údržbě

Thermal imager guide

Další informace o tom, jak můžete:

 • Optimalizovat procesy
 • Snížit náklady

Kompaktní znalosti - termokamery

Download Testo thermal imager
Vy máte požadavky – naše termokamery jsou řešení. V tomto dokumentu ke stažení najdete všechny výhody přístrojů kompaktně a přehledně.

Referenční zpráva: termokamery při výrobě luxusních jachet

Reference report Cerdia
Proto sází loděnice na výrobu luxusních jachet při sledování svých výrobních zařízení na termokamery Testo.

Elektrická údržba s termokamerami

Poruchy na elektrických zařízeních se často hlásí vzestupem teploty. Pomocí termokamery je poznáte hned a můžete naplánovat opravy dříve, než dojde na nákladné výpadky zařízení.

Vaše výhody s Testo

Termokamera testo 872 bezdrátově integruje hodnoty naměřené klešťovým multimetrem testo 770-3
Příkon, proud a napětí tak vidíte na termosnímku.


Také u zařízení vysokého a středního napětí jako jsou trafostanice a venkovní vedení předchází závadě zpravidla tepelné zahřívání. 

 

Pomocí termokamery můžete tyto anomálie rozeznat a vyhodnotit, aby se mohly naplánovat opatření údržby dříve, než dojde k přerušení dodávek elektrického proudu.

Vaše výhody s Testo

Se super teleobjektivem našich kamer můžete pohodlně provádět termografii i těžko přístupných míst.

Mechanická údržba s termokamerami

U mechanických součástí je stoupající teplota jistá informace o:

 • stoupajícím stupní opotřebení
 • nedostatku maziva 
 • nadměrném zatížení

Tyto rizikové faktory rozeznáte pomocí termokamery bezdotykově, za provozu a z bezpečné vzdálenosti.

Tip: infračervené měření Vám pomůže také při kontrole stavu hladiny oleje v nádrži

 

Vaše výhody s Testo

testoSiteRecognition automaticky přiřazuje termosnímky správným měřeným objektům. Ideální pro inspekční obchůzky s mnoha stejným měřenými objekty.


U vysokoteplotních zařízení v kovoprůmyslu, chemickém průmyslu a v průmyslu stavebních hmot se používá termografie vedle preventivní údržby také pro kontrolu kvality produktů.

Vaše výhody s Testo

 • Termosnímky do 1200 °C
 • Asistent panoramatického snímku pro kompletní záběr velkých zařízení

Videa: Termokamery Testo v praxi

Elektroinstalace, stykače a jističe: Termokamery v elektrické údržbě

Podívejte se sami: podívejte se, jak snadné je najít tepelné nepravidelnosti v rozvaděčích a elektrických zařízení.

Hřídele, ložiska a motory: Termokamery v mechanické údržbě

Podívejte se sami: podívejte se, jak snadné je najít tepelné nepravidelnosti strojů a mechanických součástí!

Tyto měřicí přístroje by Vás mohly také zajímat

Univerzální přístroj pro měření klimatických veličin testo 400
Pouze jeden měřicí přístroj pro všechny parametry klimatu.  Více...
Měřicí technika pro elektrické veličiny
Vše pro proud, napětí a odpor.  Více...
Systém WiFi záznamníků dat testo Saveris 2
Automatizované sledování okolního klimatu.  Více...