Výroba potravin

Zacházení s čerstvými potravinami, které snadno podléhají zkáze, je Vaší každodenní náplní práce. Přitom musí být kvalita produktů vždy v pořádku, aby do oběhu nepřišlo žádné méněcenné zboží.

Temperature monitoring in food production

Celkové řešení

Všude, kde se pracuje s potravinami, hraje kritickou roli okolní teplota a vlhkost.

 • Použití systému sledování klimatu
 • Splnění směrnic HACCP a EN 12830
 • Pro hygienicky bezvadné zboží v optimální kvalitě

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Kvalita fritovacího oleje

Cooking oil analysis

Fritovací olej ve Vaší fritéze má přímý vliv na různé faktory: opotřebovaný fritovací olej poškozuje chuť a stravitelnost fritovaných pokrmů.

 • Rozpoznání okamžiku pro výměnu fritovacího oleje pomocí přesného měření
 • Záruka kvality fritovacího oleje a zabránění příliš časté výměně

Namátkové kontroly teploty

Food probes testo 104-IR

Teplota potravin má zásadní vliv na tvorbu a množení choroboplodných zárodků, a tím i na kvalitu výrobků a zdraví spotřebitelů.

 • Provádějte pravidelné kontroly teploty
 • Zajistěte bezpečnost potravin

Sledování teploty

Measuring technology for food storage

Existuje obrovské množství zařízení, kde je třeba skladovat (hluboce) zmrazené potraviny.

 • Používejte datové loggery k průběžnému dokumentování teploty.
 • V souladu s normou EN 12830

Vymražování

Image-freeze-drying-2000x1500px.jpg
 • Kvalifikace teploty s pěti měřicími body na destičku
 • Měření teploty destiček pomocí testo 190 T3/T4 nebo testo 191 T3/T4 plus držák sondy pro lyofilizaci
 • Pára na místě (SIP): Následná sterilizace systému přehřátou párou za stanovených časových a teplotních podmínek.

Sterilizace

Image-sterilization-2000x1500px.jpg
 • Fyzikální a biologické důkazy, že metoda sterilizace je pro výrobek vhodná.
 • Platnost postupu musí být pravidelně ověřována, např. pokud jde o parní sterilizaci v autoklávech, pomocí záznamníků teploty (míra letality), záznamníků tlaku (kvalita nasycené páry) a biologických indikátorů.
 • Umístění hrotu sondy záznamníku dat do jádra sterilizovaného předmětu.

 

Pasterizace

Image-pasteurization-2000x1500px.jpg
 • ontrola a pravidelné ověřování, zda je pasterizační proces účinný.
 • Stanovení správné doby uchovávání/pasterizační teploty a hodnoty P
 • Měření teplot v nejchladnějším bodě procesu
 • Správné umístění záznamníku dat je rozhodující pro zajištění spolehlivého usmrcení zárodků ve výrobku.

Měření pH

pH measurement in the food industry

Hodnota pH u potravin přímo ovlivňuje růst mikroorganizmů a tím kvalitu a bezpečnost potravin.

 • Hodnota pH jako atribut kvality pro posouzení Vašich potravin
 • Jednoduché měření těchto důležitých parametrů kvality

 

Chladící řetězec

Cold chain
Potraviny podléhající rychlé zkáze jsou citlivé na změny teploty. Proto je nezbytné zajistit konstantní teplotu v celém chladicím řetězci.
 • Spolehlivé monitorování kvality vzduchu v celém chladicím řetězci
 • S teploměry pro namátková kontrolní měření a datalogery pro průběžné monitorování IAQ