Výzkum a vývoj

V oblasti výzkumu a vývoje může být termografie velice užitečná. Pomocí termokamery lze snadno a spolehlivě analyzovat a dokumentovat teploty a teplotní profily složitých procesů. Optimalizace lze být tedy provedena v jakékoliv fázi vývoje, což je zejména užitečné u teplotně náročných úkolů.

Analýza a optimalizace

Thermographic recording of circuit boards
Thermal image circuit board

V oblasti výzkumu a vývoje jsou termokamery využívány pro cílenou analýzu distribuce tepla, např. na deskách plošných spojů. Elektronické součástky na deskách plošných spojů jsou stále menší a menší a jejich umístění je více kompaktní - čímž se zvyšují nároky na odvod tepla. Pro účely optimalizace je pak zcela logické využít termografii k inspekci distribuce tepla, jelikož dané korelace je možné vyhodnotit rychle a jednoduše pomocí termogramů. Dále je pak možné ověřit, půjde-li součástky provozovat za daných teplotních specifikací.

Termografická analýza procesů

Thermal image LED
Thermal image LED

Potřebujete-li ověřit časový průběh, jako např. zahřátí a ochlazení LED diod, a ne jen jejich tepelnou distribuci v konkrétním časovém okamžiku, pak jsou termokamery s plně radiometrickým záznamem měření tou ideální volbou. Tyto kamery jsou schopné zaznamenat sekvence termogramů. Všechny naměřené hodnoty teploty jsou dostupné v každý okamžik procesu záznamu měření a je možné je zpětně analyzovat.

Tepelné oddělení

Thermal image insulation
Thermal image insulation

Ve velkých sestavách jsou součásti, které se výrazně zahřívají často umístěny v blízkosti jiných, tepelně citlivých součástí. Aby mezi těmito součástmi nedocházelo k přenosu tepla, je nutné provést buďto tepelné oddělení jednotlivých součástí nebo celé oblasti. Pomocí termokamery je pak měřena distribuce tepla a lze ji detailně analyzovat pomocí PC softwaru. Není-li možné provést tepelné oddělení, musí se zavést chlazení. I zde Vám termokamera může pomoci: ať již při hledání příčiny či řešení daného problému.

Stanovení správné úrovně izolace

V oblasti výzkumu a vývoje lze využít různé izolační materiály pro tepelné oddělení součástí. Pro správnou konfiguraci izolace jsou realizovány odlišné provozní scénáře s využitím různých izolačních materiálů a množství izolace a vše je termograficky zaznamenáno. Tyto série měření lze následně přesně analyzovat. Tato metoda je výhodná pro optimalizaci izolace, aby se předešlo zbytečným nákladům v pozdější fázi vývoje.

Vývoj mechanických součástí

Thermographic recording of mechanical components
Thermal image mechanical component

V oblasti výzkumu a vývoje mechanických součástí nebo celých soustav je generace tepla (např. vlivem tření) a jeho rozptýlení uvnitř soustavy nebo součástí velmi vysoko na seznamu požadavků.

Ostatní součásti mohou být negativně ovlivněny teplem vycházejícím z mechanických součástí.

Ke stažení

Download application examples now

Preview application examples
Are you interested in quality assurance and the visualization of thermal processes in R&D? You will find out more in these application examples.
Rotor gears transmit power from the drive to the rotor and are therefore exposed to extreme mechanical stresses. Scientists from the Technical University of Vienna use the testo 890 thermal imager for numerous testing and optimization tasks.
  • Thermal anomalies on gear wheels, bearings and shafts indicate a need for optimization in terms of design.
  • Long-term recordings with different mechanical loads enable conclusions to be drawn about reliability and service life.
  • Thanks to compatibility with LabVIEW, the image data can be processed using the programming software used at the Institute and saved in a structured way.

Here you can find out why the testo 890 has become an indispensable testing and measuring instrument for the scientists in other respects too.

Reference report preview

Tech Sheet temperature measurement accuracy to download

Tech Sheet temperature measurement accuracy

Did you know that testo 885 and testo 890 have one of the best temperature accuracies on the market? Find out all the technical background in the Tech Sheet:

  • What makes a high temperature measurement accuracy?
  • What performance must a good sensor be able to provide?
  • What part is played by calibration?

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.