Zajištění kvality v elektronice s termokamerou testo 890.

Přesná vizualizace kritických teplot.

Elektronické součástky jsou stále menší a menší. Nicméně, s miniaturizací přichází stále důležitější potřeba odvodu tepla. Moderní mikroprocesory mohou vyzařovat více tepla v poměru k jejich ploše než varná deska, a tak přicházejí velké výzvy při navrhování obvodů a dimenzování chlazení. Termografická analýza tepelných a chladících vlastností je východiskem při volbě způsobu kontroly a optimalizace tepelných vlastností elektronických součástek a obvodů. Tyto výzvy v oblasti elektroniky však mohou zvládnout pouze vysoce kvalitní termokamery - s optimální tepelnou citlivostí a možností záznamu radiometrických videosekvencí.

Výzva

I malé součástky mohou v moderních elektronických zařízeních generovat velké množství tepla na hustě osazených obvodových deskách, a tím narušit funkci sousedních sestav nebo dokonce celého obvodu. Zejména nepřetržité generování tepla po dlouhou dobu může mít negativní vliv na funkčnost a životnost zařízení. Zajištění kvality v elektronice je proto závislé na konstrukci rozvržení desky s plošnými spoji a umístění součástí, které zajistí, aby mohlo být vznikající teplo vždy účinně odváděno.
Thermal imager and circuit board
testo 890 thermal imager and circuit board

Řešení

Termografie je účinný nástroj pro porozumění a optimalizaci tepelného chování desek plošných spojů a elektronických součástek. Termokamera testo 890 je zde základní volbou pro zajištění kvality. Infračervený detektor s vysokým rozlišením s 640 x 480 pixelů a zaostřovací vzdáleností menší než 10 cm umožňuje přesné posouzení všech součástí. Chytrá souhra všech systémových součástek umožňuje matematicky monitorovat i malé součástky a jemné struktury do velikosti 113 μm - v současnosti jedinečná přesnost na trhu.

Kromě okamžitého rozložení tepla lze také pomocí radiometrického měření videa a možnosti záznamu termosnímkových sekvencí komplexně kontrolovat a dokumentovat dlouhodobý vznik tepla. Termokamera testo 890 zaznamenává tepelné procesy a přenáší data přímo do počítače. Záznamy lze kdykoli zastavit a analyzovat.

Výjimečností je: odpovídající teplota je k dispozici pro každý samostatný pixel na každém jednotlivém snímku videa. To znamená, že vývoj teploty lze přesně analyzovat  a v případě potřeby provést optimalizační opatření.

Thermal image of a circuit board

Výhody

Zajištění kvality nezávisí pouze na smysluplných termosnímcích a sekvencích, promyšlená analýza a zpracování naměřených dat hrají také klíčovou roli při dokumentaci zkušebních procesů. Analytický software IRSoft vyvinutý společností Testo analyzuje termosnímky, zachycuje plně radiometrické videosekvence, zobrazuje tepelné procesy definovaných bodů měření v grafickém zobrazení teploty a času a vytváří přizpůsobitelné zprávy.