Výroba a distribuce elektrické energie

Zajištění bezporuchovosti celého procesu výroby a distribuce elektrické energie je v nejlepším zájmu jak elektráren, tak distribučních společností. Pomocí termokamer Testo zaručíte integritu elektrických i mechanických součástí pravidelnou preventivní údržbou. Termografické měření je schopné včas odhalit hrozící poruchy systému, které by jinak vedli k nákladným opravám či odstavení provozu.

Je naprosto nezbytné zabránit poruchám přenosové soustavy, které by často vedli k dalekosáhlým důsledkům. Např. včasně identifikovat poškozená spojení u stožárů vysokého napětí. S termokamerami Testo snadno odhalíte nárůsty teploty bezkontaktním měřením z bezpečné vzdálenosti: vyhnete se tedy osobnímu nebezpečí a nemusíte vypínat systém z provozu.

Výroba el. energie

Údržba mechanických součástí

Power generation
Thermal image power generation

Nárůst tepla u mechanických součástí v elektrárnách může znamenat zvýšenou úroveň mechanického napětí. To je způsobeno např. třením, vadným vyrovnáním, tolerancemi součástí nebo nedostatkem maziva.

Hlavní výhoda infračerveného měření: měření je prováděno bezkontaktně a lze jej tedy provést za provozu a z bezpečné vzdálenosti.

Údržba elektroinstalací

Electrical installation
Thermal image electrical

Termokamery Testo pomáhají vyhodnotit teplotní stav nízko, středně a vysokonapěťových systémů. Lze například rozpoznat elektrické součásti nebo spoje, které vykazují teplotní anomálie a provést včasná opatření.

Tím se předejde nebezpečí vzniku požáru a případnému nákladnému odstavení provozu.

Distribuce el. energie

Kontrola pomocí termokamery - pro provoz bez poruch

Thermal image power distribution system
Thermal image power distribution system

Porucha nebo selhání distribuční sítě může mít zásadní vliv na dodávku el. energie. Nejčastější příčina poruch je opotřebení a únava materiálu nebo zlomené kabely vedení vysokého napětí. Těmto situacím zpravidla předchází nárůst teploty vlivem zvýšeného el. odporu.

Pomocí termokamer Testo je možné detekovat tyto teplotní anomálie včas a předejít tak poškození součástí a následnému selhání distrubuční soustavy jednoduše a efektivně. Distribuce el. energie je tedy trvale zaručena.


Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt