Měření diferenčního tlaku v čistých prostorech a u filtrů

Mezi místnostmi odlišných tříd čistých prostor se musí dodržovat diferenční tlak v rozmení 5 až 20 Pa směrem od čistějšího prostředí k méně čistému. Minimální přetlak potom zajišťuje, že se při otevření dveří mezi místnostmi nedostane žádný (potenciálně kontaminovaný) vzduch do čistějšího prostředí. Do místnosti s nejčistějším prostředím se pak také vstupuje skrze přetlakové komory, kde jsou vynesené (kontaminované) částice z předešlé místnosti odfiltrovány. Podle normy DIN EN ISO 14644-3 se musí provádět měření diferenčního tlaku čistých prostor vůči přetlakovým komorám, ostatním místnostem s odlišnou třídou čistoty a také vůči svému okolí. Zároveň by se měl měřit i diferenční tlak u filtrů.
 

  • Měření diferenčního tlaku vyžaduje měřicí přístroje s vysokou přesností
  • Měření diferenčního tlaku mezi místnostmi z různou třídou čistoty a u filtrů

Přesné měření diferenčního tlaku

Měření diferenčního tlaku v čistých prostorech

Přesné měření diferenčního tlaku pro kontrolu kaskády diferenčního tlaku, které zajišťuje provoz Vašich čistých prostor v souladu s normami, vyžaduje měřicí přístroje s vyskou přesností.

  • Měření minimálních diferenčních tlaků v rozmezi 0 až 50 Pa dle DIN EN ISO 14644-3
  • Měřicí přístroje s velmi malou nejistotou měření jsou ideální pro měření v čistých prostorech
  • Velmi přesné měření díky vysoce přesnému senzoru diferečního tlaku

Měření diferenčního tlaku u filtrů

Spolehlivé stanovení diferenčního tlaku na filtru klimatizačního systému umožňuje přesné vyvození závěrů ohledně stupně znečištění a pomáhá Vám udržet trvalý provoz Vašeho klimatizačního systému.

  • Přesné měření filtrů klimatizačních a ventilačních systémů
  • Praktické měřicí přístroje disponující velkými displeji a uživatelsky přívětivými menu
  • Přístroje pro měření diferenčního tlaku s vysokou přesností

Máte nějaké otázky? Zeptejte se nás!

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
Email: info@testo.cz