Měření v laminárním boxu

V zájmu ochrany produktů a vzorků v mikrobiologickém laminárním boxu před kontaminací a personálu a prostředí místnosti před únikem potenciálně nebezpečného materiálu je nutné zavést vhodnou ventilaci. Laminární box disponuje specifickými otvory, skrze které může uživatel vykonávat svou práci uvnitř boxu. Konstrukce boxu je provedena tak, aby byl v první řadě chráněn uživatel a riziko kontaminace produktu byla minimální. Únik potenciálně nebezpečného materiálu z boxu je kontrolován vhodnou filtrací přiváděného a odváděného vzduchu. Mimoto, norma DIN EN 12469 také vyžaduje kontrolní měření objemového průtoku vzduchu a funkčnosti ventilačního systému.

  • Měření rychlosti proudění vzduchu i při nízkých rychlostech
  • Přívod vzduchu skrze HEPA filtr by měl být monitorován
  • Požadovaná měření také zahrnují intenzitu světla a hladinu hluku

 

Zajištění nejvyšší bezpečnosti

Laminární box

Pomocí VAC měřicích přístrojů a vhodných sond můžete přesně měřit rychlosti proudění a objemové průtoky v laminárních boxech. Tímto je možnost značně snížit riziko vystavení uživatele potenciálně nebezpečným mikroorganismům, se kterými se pracuje uvnitř boxu.

  • Bezpečné a přesné měření rychlosti proudění a objemového průtoku
  • Spolehlivé měření hladiny hluku

Laboratorní extraktory

Norma EN 14175 část 3 stanovuje zkušební postupy pro zhodnocení bezpečnosti extraktorů vzduchu.

  • Anemometr musí být schopen měřit jednosměrně se směrovou citlivostí ±20 °C
  • Nejistota měření musí být v rozsahu 0,2 až 1,0 m/s nebo max. 0,02 m/s + 5 % z nam. hodn.

Polovodičový průmysl

Zajistěte bezpečná měření tam, kde mohou nanočástice poškodit produkty, zvláště v polovodičovém průmyslu.

  • Měření počtu nanočástic
  • Pro zvýšení kvality ve výrobě

Máte nějaké otázky? Zeptejte se nás!

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
Email: info@testo.cz