Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky jsou využívány pro centrální výrobu a distribuci tepla a elektrické energie. Tyto elektrárny jsou využívány v zemědělství, obcích, obytných či kancelářských budovách, malými či velkými výrobci energie atd.

Podmínky pro vlastnictví kogenerační jednotky jsou nyní lepší než kdy dříve. Jak nízké ceny topných olejů a ropy, tak státní dotace podporují tuto výhodnou investici. Kromě toho investici napomáhá i stále rostoucí celosvětová poptávka po energiích.

Aby byl provoz kogenerační jednoty ekonomicky výhodný, musí být zajištěny jisté základní standardy, kterých lze dosáhnout cílenými aplikacemi měření pomocí vhodných měřicích přístrojů.

 • Sledování úrovně emisí
 • Kontrola stavu a účinnosti motoru
 • Správné nastavení vztahů mezi časem zážehu, přebytkem vzduchu atd. u motoru
 • Kontrola systémů úpravy spalin
 

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz


Výzva

The emission analyzer testo 350 at 2G Energy

Kogenerační jednotky jsou většinou průmyslové motory ve větším provedení, které čerpají spalovaný plyn (např. skládkový plyn, bioplyn nebo zkapalněný zemní plyn), ten smíchají se vzduchem a pak tuto směs stlačí a spálí. Během tohoto procesu hrají faktory jako je přebytek vzduchu, tlak paliva, nastavení motoru a okolní podmínky (teplota, vlhkost) velmi důležitou roli. Tyto faktory se musí vzít v potaz při správném nastavení motoru, aby bylo možné dosáhnout efektivního chodu a co nejmenší produkce spalin.

Je-li nastavení motoru provedeno pomocí nevhodného měřicího přístroje, mohou nastat následující problémy:

 • Vynechávání zapalování
 • Klepání motoru
 • Zvýšení teploty, kterým jsou vystaveny součásti motoru a pracovní kapaliny
 • Zvýšené opotřebení mechanických součástí
 • Zvýšené náklady na údržbu a opravy

Whitepaper

Preview whitepaper

Věděli jste, že elektrochemické senzory u přenosných analyzátorů spalin jsou nízkonákladovou alternativou pro stacionární měřicí techniku? V našem whitepaperu se dozvíte vše, co o těchto senzorech potřebujete vědět.

 • Princip elektrochemických plynových senzorů
 • Speciální řešení přizpůsobené individuálním aplikacím

Řešení: profesionální analyzátor spalin testo 350

The emission analyzer testo 350

Analyzátor spalin testo 350 disponuje specifickými menu měření, které se adaptují dle aplikace (např. pro λ ≤ 1 nebo λ > 1 motory) a dalšími praktickými pomůckami. V kombinaci s vysoce výkonnou úpravnou plynu (peltier) poskytuje analyzátor spalin testo 350 přesné výsledky měření ve velice krátkém čase.

 

Výhody testo 350

 • Potenciální snížení spotřeby paliva až o 10 %
 • Navýšení doby životnosti motoru
 • Snížení nákladů na údržbu pravidelnými kontrolami opotřebení mechanických součástí
 • Prokazatelná kvalita servisních prací díky zdokumentovaným výsledkům měření

Reference: 2G Energy AG

The emission analyzer testo 350 at 2G Energy AG

Jakým způsobem zaručí testo 350 efektivní chod kogenerační jednotky?

Zjistěte více v příkladu z praxe.


Alternativa: analyzátor spalin testo 340

The emission analyzer testo 340

Kompaktní analyzátor spalin pro začátečníky testo 340.

 • Měří CO, COlow, NO, NOlow, NO2 a SO2
 • Analýza spalin (až 4 senzory) - volně nastavitelná

Aplikační schéma

The emission analyzer testo 350 in application

Máte zájem dozvědět se více? Stáhněte si ty nejdůležitější informace týkající se kogeneračních jednotek hned teď:

 • Vývoj emisí (Lambda)
 • Optimální nastavení motoru