Kogenerační jednotky

Podmínky pro provoz kogeneračních jednotek jsou nyní lepší než kdy dříve. Za prvé, už jen díky nízkým cenám topných olejů a zemního plynu a státním dotacím se investice do kogenerační jednotky vyplatí. Kromě toho pak berme v potaz rostoucí spotřebu elektřiny po celém světě, která musí být pokryta.

Aby kogenerační jednotka pracovala výnosně, musí být zaručeny některé základní podmínky využitím vhodné měřicí techniky:

 • Sledování úrovní emisí
 • Kontrola účinnosti jednotky
 • Testování systémů výfukových plynů

 

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz


Výzva

The emission analyzer testo 350 at 2G Energy

Systémy CHP čerpají plyn, smíchají jej se vzduchem, stlačují a zapálí. Aby bylo možné maximalizovat účinnost tohoto procesu a minimalizovat emise výfukových plynů, je nutné mít správně nastavený systém.

Pokud je nastavení provedeno pomocí nepřesného měřicího přístroje, může se stát následující:

 • Nesprávné zapálení
 • Mechanické klepání
 • Zvýšená teplota v motorových součástech a provozních materiálech
 • Zvýšené opotřebení
 • Vyšší náklady na servis a opravy

Řešení: profesionální analyzátor spalin testo 350

The emission analyzer testo 350

Vaše výhody:

Analyzátor spalin testo 350 obsahuje specifická menu dle aplikací, která se automaticky přizpůsobují (např. λ ≤ 1 or λ > 1 motory) a podporují uživatele různýmy způsoby. V kombinaci s vysoce výkonným analyzačním boxem poskytuje testo 350 přesné výsledky měření ve velice krátké době.

 • Systémovou spotřebu paliva lze snížit až o 10 %
 • Prodlužení životnosti motoru
 • Nízké náklady na údržbu díky sledování mechanického opotřebení součástí
 • Prokazatelná kvalita servisních prací díky dokumentaci
 • Měření CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy nebo CO2
 • Možnost připojení až 6 plynových senzorů

Aplikační schéma

The emission analyzer testo 350 in application

Stáhněte si nejdůležitější informace o aplikačním schématu

 •  Vývoj emisí
 •  Optimální nastavení motoru

 


Reference: 2G Energy AG

The emission analyzer testo 350 at 2G Energy AG

Jakým způsobem zaručí testo 350 efektivní chod kogenerační jednotky?

Zjistěte více v příkladu z praxe.

Alternativa: analyzátor spalin testo 340

The emission analyzer testo 340

Kompaktní analyzátor spalin pro začátečníky testo 340.

 • Měří CO, COlow, NO, NOlow, NO2 a SO2
 • Analýza spalin (až 4 senzory) - volně nastavitelná