Kogenerační jednotky

Podmínky pro provoz kogeneračních jednotek jsou nyní lepší než kdy dříve. Za prvé, už jen díky nízkým cenám topných olejů a zemního plynu a státním dotacím se investice do kogenerační jednotky vyplatí. Kromě toho pak berme v potaz rostoucí spotřebu elektřiny po celém světě, která musí být pokryta.

Aby kogenerační jednotka pracovala výnosně, musí být zaručeny některé základní podmínky využitím vhodné měřicí techniky:

 • Sledování úrovní emisí
 • Kontrola účinnosti jednotky
 • Testování systémů výfukových plynů

 

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz


Výzva

The emission analyzer testo 350 at 2G Energy

Combined heat and power plants are usually modified and enlarged engines from automotive engineering which draw in a combustion gas (e.g. landfill gas, biogas or liquid gas), mix it with air, compress it and burn it. During this process, air surplus, fuel pressure, engine setting and ambient temperature or humidity can have a significant effect on the emissions. These effects must be taken into account when optimizing or adjusting the engine, in order to achieve a maximum efficiency of the process as well as a minimum emission level.

If the adjustment is carried out using an imprecise measuring instrument, it can have negative consequences:

 • Misfiring
 • Mechanical knocking
 • Increased temperature in the engine components and operating materials
 • Increased wear
 • Higher service and repair costs

Řešení: profesionální analyzátor spalin testo 350

The emission analyzer testo 350

Vaše výhody:

Analyzátor spalin testo 350 obsahuje specifická menu dle aplikací, která se automaticky přizpůsobují (např. λ ≤ 1 or λ > 1 motory) a podporují uživatele různýmy způsoby. V kombinaci s vysoce výkonným analyzačním boxem poskytuje testo 350 přesné výsledky měření ve velice krátké době.

 • Systémovou spotřebu paliva lze snížit až o 10 %
 • Prodlužení životnosti motoru
 • Nízké náklady na údržbu díky sledování mechanického opotřebení součástí
 • Prokazatelná kvalita servisních prací díky dokumentaci
 • Měření CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy nebo CO2
 • Možnost připojení až 6 plynových senzorů

Aplikační schéma

The emission analyzer testo 350 in application

Interested? Download the most important information for the CHP application now:

 • Emissions development (Lambda)
 • Optimum engine settings

Reference: 2G Energy AG

The emission analyzer testo 350 at 2G Energy AG

Jakým způsobem zaručí testo 350 efektivní chod kogenerační jednotky?

Zjistěte více v příkladu z praxe.

Alternativa: analyzátor spalin testo 340

The emission analyzer testo 340

Kompaktní analyzátor spalin pro začátečníky testo 340.

 • Měří CO, COlow, NO, NOlow, NO2 a SO2
 • Analýza spalin (až 4 senzory) - volně nastavitelná

Whitepaper

Preview whitepaper

Did you know that electrochemical sensors in portable exhaust gas measuring instruments are low-cost alternative to stationary measurement technology? Find out everything you need to know about the use of these sensors in our new whitepaper.

 • Functional principle of electrochemical gas sensors
 • Special solutions adapted to special applications