Farmaceutický průmysl

Farmaceutické výrobky musí vykazovat bezvadnou kvalitu. To platí ve výzkumných laboratořích a ve výrobě léčiv stejně tak jako při skladování choulostivých substancí v nemocnicích a velkých lékárnách. Platí přísné zákonné předpisy a směrnice, jako např. ISO 9001, GxP, GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) nebo také 21 CFR Part 11.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.


Řešení pro komplexní řízení kvality

Nepřetržité monitorování – s jediným systémem.

 • Pomáhá Vám s komplexním sledováním všech naměřených parametrů a dat souvisejících s auditem,
 • Snižuje počet lidských chyb a zlepšuje kontrolu v řetězci.
 • Umožňuje včasný zásah v případě odchylek - dříve, než budou mít dalekosáhlé důsledky.

Sledování teploty: během přepravy

Temperature monitoring of pharmeceuticals during transport

Většina farmak musí být průběžně podél celého dodavatelského řetězce přepravována za definované horní a spodní hraniční hodnoty teploty a vlhkosti.

 • Kontrola chladicího řetězce při expedici
 • Ochrana před přehlédnutými výpadky chladicího řetězce po celé distribuční trase
 • Bezpečně a ve shodě se všemi běžnými normami, směrnicemi a předpisy

Měření pH

pH measurement pharma and health

Měřicí přístroje pro určení hodnoty pH se používají především v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

 • Rozpoznání mnoha chemických a biochemických reakcí
 • Uřčení hodnoty pH v polotuhých a také plastických médiích a v kapalinách

Expert report

Odborný článek na téma „Automatizované sledování klimatu v ověřeném prostředí“.

 • Cíle sledování klimatu
 • Aktuální měřicí technika
 • Ověřené prostředí
 • Kombinace flexibility a spolehlivosti