Hospodárnější a bezpečnější provoz fotovoltaických zařízení

Termokamery Testo lze použít pro sledování fotovoltaických systémů všech velikostí a to:

 • S využitím velkého měřicího rozsahu
 • Bezkontaktně
 • Efektivně

Tím je zajištěno, že jsou elektrárny vždy provozovány na maximální ekonomické úrovni.

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz

Sledování a kontrola fotovoltaických zařízení

Person thermographically testing photovoltaic plant
Thermal image of photovoltaic plant with defect

Prostřednictvím solární termografie se dají spolehlivě zjistit závady modulů a nedostatky v instalaci – například:

 • horké body na základě závad modulů
 • moduly běžící naprázdno
 • zkraty
 • volné kontakty
 • přehřáté kabely a rozvodné krabice


Při solárně termografické prohlídce se dají spojit požadavky bezpečnosti zařízení a ochrany osob:
 

 • chybné funkce se dají na termosnímcích bez problémů rozpoznat, zajistí se bezporuchová funkce všech součástí a tím je dosaženo bezpečného provozu fotovoltaického zařízení
 • měřením z bezpečné vzdálenosti je přitom vždy garantována optimální ochrana osob

Efektivní údržba solárních parků

Solar park
Thermal image of photovoltaic plant on roof

Zvláště u velkých fotovoltaických zařízení je pravidelná, důkladná kontrola zásadní, poněvadž již porucha jednoho jediného solárního článku se může negativně projevit na výtěžku celého zařízení.
 

 • Měření šetřící čas: také u plochy modulů o velikosti stovek čtverečních metrů a při měnící se intenzitě slunečního záření představuj solární termografie velmi efektivní metodu při hledání teplotních anomálií.


Zvýšená jistota měření zadáním intenzity slunečního záření

 • Solární mód: hodnotu intenzity slunečního záření lze společně s termosnímkem uložit a je nakonec k dispozici při analýze snímku.