Skladování farmaceutických výrobků: monitorování vlhkosti a teploty

Výzvy

Sledování vlhkosti a teploty pro:

 • Zajištění konstantního vnitřního klimatu
 • Včasnou reakci na odchylky
 • Dodržení interních/externích požadavků na kvalitu
 • Komplexní monitorování skladovacích a logistických procesů
 • Zajištění skladovacích podmínek v souladu s GxP

Řešení: monitorovací systém testo Saveris

 • Volitelně polohovatelný senzor s rádiovým/ethernetovým signálem
 • Integrace dalších parametrů měření přes analogový vazební člen
 • Průběžné měření/vyhodnocování vlhkosti a teploty
 • Alarmy a trendy alarmů (SMS/email, akustický/optický signál)
 • Automatický záznam naměřených hodnot a periodické výkazy pro účely auditů apod.
 • Systém a analyzační software v souladu s 21 CFR Part 11
 • Vhodný pro mobilní použití

Zvýšená efektivita každodenních operací

 • Centralizované ukládání dat pro efektivní monitorování
 • Transparentnost a dohledatelnost
 • Trendy alarmů pro včasné reakce
 • Zvýšená produktivita díky nahrazení manuálního vyčítání záznamníků
 • Volitelně rozšiřitelný systém
 • Redukce zmetků díky včasným alarmům
 • 3 různé uživatelské úrovně

Přehled systému testo Saveris


Rádiové/ethernetové sondy:

testo Saveris radio and ethernet probes
 • Záznam a přenos dat
 • Měření vlhkosti a teploty
 • Volitelně polohovatelné a rozšiřitelné

Báze:

Data monitoring system
 • Uložení naměřených dat: >18 mil. hodnot
 • Zobrazení alarmů
 • Rozšíření: router, konvertor atd.

Software:

Temperature monitoring
 • Zobrazení naměřených dat
 • Bezpečná, centrální archivace naměřených dat
 • Analýza a vyhodnocení naměřených dat

Kompletní služby pro Vaši aplikaci, vč. odborného poradenství, školení a praktických zkušeností:


Konzultace
Možnost konzultace s našimi odborníky.  Více...
Návrh řešení
Návrh řešení
Připravíme Vám ideální řešení dle Vašich specifikací. 
Mapování
Identifikace optimálních míst měření pro umístění senzorů.  Více...

Plánování
Určení velikosti systému přímo na místě.  Více...
Kalibrace
(Re)kalibrace senzorů, vč. dokumentace - i na místě.  Více...
Instalace
Uvedení systému do provozu na požádání.  Více...

Odborná kvalifikace
Odborná kvalifikace/validace systému.  Více...
Školení
Zaškolení ve správném používání systému.  Více...
Zákaznická podpora
V případě otázek Vám jsou k dispozici naši odborníci.  Více...