Stavební termografie a energetické poradenství

Odhalte závady a energetické ztráty v budovách snadno a rychle – pomocí termokamer testo.

 • Škody způsobené vlhkostí, úniky tepla a další závady lze analyzovat zcela bezkontaktně
 • Energetické ztráty vlivem nedostatečné nebo neexistující izolace jsou na termogramu okamžitě rozpoznatelné


Stavební termografie Vám efektivně pomáhá ve Vaší práci energetického poradce.
Z termografické analýzy můžete vyvodit vhodná cílená opatření pro odstranění nalezených vad nebo navrhnout zvýšení energetické účinnosti, čímž se předejde vážnějším škodám nebo dalším energetickým ztrátám dříve, než k nim dojde.

Analýza plášťů budov pro energetické poradenství

Obrázek budovy
Termogram budovy

Tepelné mosty, netěsná okna a dveře plýtvají cennou energií a negativně ovlivňují pocit pohody obyvatel. S termokamerami testo odhalíte příčiny těchto problémů okamžitě, např.:

 • Netěsná okna, či vstupní dveře
 • Tepelné mosty, např. u okenních rámů, výklenků radiátorů nebo střešních konstrukcí


Díky vysoké teplotní citlivosti termokamer testo lze rychle a spolehlivě odhalit tepelné mosty či poruchy v izolaci budovy. Díky funkci asistenta panoramatického snímku lze z několika termogramů vytvořit jediný snímek, který poskytne okamžitý přehled o celkové situaci. Tímto lze Vašemu zákazníkovi prokazatelně předvést, kde se nachází zdroj problémů a doporučit vhodná nápravná opatření.

Testování kvality stavebních opatření

Obrázek budovy
Termogram budovy

Stavební termografie je ideální nástroj pro snadné a rychlé vyhledání konstrukčních vad, čímž lze zajistit kvalitu stavby. Pomocí termokamer testo lze odhalit vznikající rizika a včas provést nápravná opatření.

Tepelné mosty vznikající vlivem špatně provedené tepelné izolace budovy lze pomocí termokamer testo odhalit rychle a spolehlivě. Na termogramu jsou rovněž rozeznatelné úniky tepla či místa s nahromaděnou vlhkostí. Díky tomu lze zavést nápravná opatření dříve, než dojde k tvorbě plísní.

 

Practical guide for building contractors

V tomto dokumentu naleznete, mimo jiného, také následující témata:

 • Možnosti úspory energie v budovách
 • Termografie jako efektivní měřicí metoda ve stavebnictví
 • Podmínky měření a požadavky kladené na vnitřní a vnější termografii

Detekce tepelných mostů

Termogram tepelného mostu na schodech budovy
Termogram tepelného mostu

Tepelné mosty jsou místa v konstrukci budovy, kudy uniká teplo ven z budovy rychleji, než ve zbytku místnosti. Teplota v těchto oblastech je znatelně nižší. Možné následky:

 • Zvýšená spotřeba energie
 • Zvýšená vlhkost, tedy zvýšené riziko výskytu plísně


Spolu s termokamerami testo odhalíte tepelné mosty rychle a spolehlivě. Na předešlém obrázku je jasně zřetelná nižší teplota v rohu místnosti. Na základě termografické analýzy lze provést cílená nápravná opatření, např. nainstalovat dodatečnou izolaci v postiženém místě.

Odhalení úniků u oken a dveří

Termografická analýza budovy
Termogram dveří

Nejsou-li okna a dveře správně osazeny, může v zimě docházet k únikům teplého vzduchu ven a naopak studeného vzduchu dovnitř místnosti. Toto následně vede k citelnému průvanu v místnosti, energetickým ztrátám otopného systému a pochopitelně zvýšení nákladů na energie.


Pomocí termokamer testo snadno a rychle odhalíte úniky u oken či vadné izolace, např. u okenních rámů s roletami. Na základě termografické analýzy lze následně provést účinná nápravná opatření, která zefektivní provoz otopného systému v budově.


Detekce míst ohrožených tvorbou plísní

Identifikace místa ohroženého tvorbou plísně
Termogram výskytu plísně

Konstrukční vady nebo špatné větrací návyky napomáhají ke zvýšené vlhkosti v místnosti, a tím ke zvýšení rizika výskytu plísně. Pomocí termokamer testo lze snadno a rychle odhalit místa ohrožená tvorbou plísně a zavést nápravná opatření dříve, než se plísně rozmohou.

Po zadání hodnoty vlhkosti a teploty okolního vzduchu v místnosti termokamera vypočítá hodnotu rosného bodu, kterou pak porovná s povrchovou teplotou měřeného objektu. Místa ohrožená tvorbou plísně jsou poté zvýrazněna v barvách semaforu (červená, žlutá, zelená) – z tohoto intuitivního přehledu je ihned jasné, kde se musí zakročit.

Kontrola vzduchotěsnosti u novostaveb

Kontrola vzduchotěsnosti
Termogram testu BlowerDoor

Kombinace stavební termografie a testu BlowerDoor se ukázala jako velmi efektivní metoda pro kontrolu vzduchotěsnosti u novostaveb:

 • Všechny otvory budovy se utěsní; poté se vytvoří tlakový rozdíl cca 50 Pa mezi okolím a interiérem budovy
 • Díky vytvořenému podtlaku může nyní proudit dovnitř budovy studený vzduch zvenčí; pomocí termokamery pak lze snadno rozeznat tato místa úniku ze studených míst na termogramu měřené oblasti
 • Tímto způsobem lze odhalit vadné oblasti velmi rychle a mohou být zavedena vhodná nápravná opatření dříve, než by došlo k větším škodám, které by si vyžádaly mnohem více času a peněz na opravu

Přehledový prospekt

Přehledový prospekt stavební termografie

Tento dokument obsahuje praktické informace z následujících oblastí:

 • Využití termografie ve stavebnictví
 • Podrobné informace o termokamerách testo a jejich příslušenství
 • Přehled a porovnání odlišných modelů termokamer testo

Reference

Brochure-Building-Thermography-2000x1500-EN.jpg

Tento dokument obsahuje referenci z výzkumného a dřevařského ústavu

 • Dřevařský ústav certifikuje, kontroluje a dohlíží na kvalitu staveb a snaží se zvyšovat stavební úroveň domů ze dřeva.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.