Síťové měření vzduchotechnického zařízení pomocí multifunkčního měřicího přístroje testo 480

testo 480

Přístroj testo 480 Vám pomůže seřídit vzduchotechnická zařízení v souladu s normou EN 12599. Povede Vás síťovým měřením krok za krokem a zabrání tím spolehlivě chybným měřením.

  • Přesné znázornění všech potřebných měřicích míst
  • Přesný údaj o hloubce zasunutí sondy v kanálu
  • Zobrazení průběhu časového/bodového měření
  • Označení již změřených míst
  • Automatický výpočet celkové nejistoty měření
     

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz


Vhodné sondy pro síťové měření vzduchotechnických zařízení

Probes for medium flow velocities

Vrtulkové sondy pro měření vzduchotechniky

Probes for high flow velocities

Prandtlovy trubice pro vysoké rychlosti proudění a pro silně znečištěná proudění

High-temperature vane

Pro horký procesní vzduch a průmyslová ventilační zařízení.

Měří do 140 °C a 50 m/s.

Pitot tube for high operating temperatures

Pro vyšší rychlosti proudění a procesní vzduch obsahující prach.

Měří do 600 °C a 30 m/s.

Other probes for the testo 480

Více sond

Další sondy pro různá měření klimatu s přístrojem testo 480.