Prod_Meas_Humidity.jpg

Vlhkoměr - nepostradatelný pro mnoho aplikací

 • Měřicí přístroje pro vlhkost vzduchu a vlhkost materiálu
 • Spolehlivá značková kvalita
 • Různé modely pro všechny požadavky

Vlhkoměr se používá vždy, když je třeba přesně měřit obsah vlhkosti ve vzduchu nebo v pevných látkách. Jedním z nejčastějších způsobů je měření vlhkosti vzduchu pomocí hygrometru. To je zvláště důležité ze dvou důvodů:

 1. Příliš nízká vlhkost v místnostech může mít v přítomnosti lidí negativní zdravotní důsledky. Důvod: Nízká vlhkost vzduchu vysouší sliznice lidí. Výsledek je: Naše dýchací cesty jsou podrážděné a náchylnější k patogenům.
 2. Příliš vysoká vlhkost může způsobit vznik plísní v místnostech. V tomto ohledu je v zimě zvláště užitečné pravidelné větrání a vytápění. A samozřejmě monitorování pomocí vlhkoměru
Humidity meter

Správný způsob měření vlhkosti

 • Vlhkoměr používejte vždy uprostřed místnosti a ve výšce hrudníku
 • Zamávejte sondou lehkými pohyby
 • Upozornění: Neovlivňujte výsledek měření vámi vydechovaným vzduchem

Co vám nabízí vlhkoměr Testo

 • Přístroje pro měření vlhkosti vzduchu a materiálu
 • Spolehlivá značková kvalita
 • Různé modely pro všechny požadavky

Přehled všech vlhkoměrů a hygrometrů Testo

Přístroje pro měření vlhkosti okolního vzduchu

Testo humidity measurement
Všestranné přístroje pro měření kvality vnitřního klimatu. Měří vlhkost a teplotu okolního vzduchu a další.

Přístroje pro měření vlhkosti materiálu

Testo humidity measurement

Naše osvědčené hygrometry pro měření zdí, omítek, stavebních materiálů a dřeva.

Vlhkostní sondy

Testo hygrometer

Velký výběr sond pro všechny vlhkoměry Testo.

Záznamník vlhkosti

Moisture meters from Testo

Záznamník vlhkosti pro sledování vlhkosti a teploty.

Kde chcete měřit vlhkost?

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Technologie podílející se na měření vlhkosti

Vlhkoměr Testo vám bude asistovat za normálních okolností několik let. Není třeba se důkladně učit, jak tyto přístroje měří a fungují.

Metoda měření vlhkosti

Teoreticky existuje více než 30 metod měření vlhkosti. V praxi se však prokázalo mnohem méně metod z hlediska vysoké spolehlivosti, jednoduché aplikace a dostatečné přesnosti. Tyto metody lze rozdělit do čtyř skupin.

Měření vlhkosti změnou délky

Do této skupiny patří vlasový vlhkoměr, nejstarší a nejznámější metoda měření pro výpočet vlhkosti. Jak to funguje: Lidské nebo koňské vlasy (ale také syntetická vlákna, která se dnes používají) mění absorpcí vlhkosti svou délku až o 2,5%. Tato změna délky je označena mechanicky na stupnici.

Měření vlhkosti změnami teploty

Vlhký předmět se ochlazuje vzduchem. To znamená, že teplota kolem bodu vypařování je nižší než okolní teplota. A tato fakta jsou využívána takzvanými psychrometry k měření vlhkosti.

Měření vlhkosti pomocí elektrických změn

Při tomto principu měření se k měření vlhkosti používají senzory. Například u senzorů chloridu lithného se měří elektrická vodivost povrchu potaženého chloridem lithným. To umožňuje vyvodit závěry o vlhkosti, která se pak zobrazí jako hodnoty.

Měření vlhkosti vizuálními změnami

Tato metoda používá chlazení vlhkého vzduchu, dokud se na temperovaném zrcátku neobjeví kondenzát. A výsledná teplota, jakmile se zrcátko začne zamlžovat, je teplota rosného bodu.

Měření vlhkosti materiálu

Další měřicí přístroje pro měření vlhkosti

Kromě měřičů vlhkosti nabízí Testo také spoustu dalších měřicích přístrojů pro měření vlhkosti. Protože ne všechny vlhkosti jsou stejné a různé aplikace vyžadují odlišnou technologii měření, můžete si vybrat, zda chcete měřit vlhkost vzduchu nebo vlhkost materiálu a zda chcete zaznamenávat hodnoty po delší dobu.
Měřič vlhkosti materiálu

Měření vlhkosti v čase

Pro provádění měření vlhkosti tam, kde nestačí přímé měření, nabízíme vlhkostní záznamníky Testo. Ty měří a dokumentují vlhkost v nastavených intervalech měření. Takže v následující analýze údajů na vašem počítači můžete vývoj vlhkosti rychle zobrazit.

Měření vlhkosti rychle a efektivně

Při vícebodovém měření vlhkosti, je stále nejlepší volbou vlhkoměr. Rychle se používá, snadno se aplikuje a měří přesně - tím udržíte vlhkost pod kontrolou.

Výpočet vlhkosti materiálu

Měření vlhkosti není nutné pouze ve vzduchu, ale také v pevných látkách. Zejména ve stavebnictví je klíčové, aby byly určité materiály před dalším zpracováním dostatečně vysušeny. A s přístrojem pro měření vlhkosti materiál Testo, můžete měření provést rychle a přesně.

Měření pomocí indikátoru vlhkosti

Jak jste již viděli, existuje mnoho různých termínů pro měřič vlhkosti. A často používaný indikátor vlhkosti je jen jedním z nich. V zásadě to také znamená hygrometr nebo vlhkoměr.