testo 270: tester fritovacího oleje pro profesionály

Hranolky, kuřecí nugety nebo koblihy: smažené potraviny chutnají skvěle a jsou populární po celém světě. Avšak aby bylo zajištěno, že si tyto dobrůtky můžeme s radostí užívat, musí být pravidelně prováděna kontrola fritovacího oleje. Toto je jediný způsob, jak zajistit, že je kvalita oleje ve stanovených normách a tedy zaručena dokonalá kvalita smažených potravin. Tester fritovacího oleje testo 270 vykonává toto měření s nejvyšší přesností a rychlostí. Přístroj měří tzv. hodnotu TPM v oleji. TPM se vyskytují v oleji během smažení a hodnota TPM je spolehlivým indikátorem kvality oleje.

Jak změřit fritovací olej pomocí testo 270?

 • Vyjměte z fritézy smažené potraviny a vyčkejte, až se v oleji přestanou dělat bubliny.
 • Zapněte měřicí přístroj.
   
 • Ponořte trubici sondy přístroje do rozpáleného fritovacího oleje.
 • Odečtěte hodnotu na displeji – hotovo.
Teaser-1540x768-02.jpg

Produkty

Tester fritovacího oleje testo 270

Cooking oil tester
Tester fritovacího oleje pro každou aplikaci: intuitivní, rychlý a robustní.

pH-metry

Cooking oil tester
Měřte hodnotu pH a teplotu kapalných či polotuhých látek jako např. maso nebo těsto.

O jakou aplikaci máte zájem?

Správný způsob měření fritovacího oleje

Na rozdíl od měření pomocí testovacího proužku, je měření fritovacího oleje pomocí testeru více intuitivní a spolehlivé a poskytuje reprodukovatelně srovnatelné výsledky měření. Na testovací proužek je aplikováno barvivo a toto mění svoje zbarvení odpovídajícím způsobem po kontaktu s olejem. Srovnání zbarvení s referenční tabulkou pak odhalí kvalitu oleje. Avšak testovací proužky měří obsah volných mastných kyselin, který se během smažení mění, je třeba vzít toto během měření v úvahu.

Jak změřit fritovací olej pomocí testo 270?

Měření je velice jednoduché:

 • Vyjměte z fritézy smažené potraviny a vyčkejte, až se v oleji přestanou dělat bubliny.
 • Zapněte měřicí přístroj.
 • Ponořte trubici sondy přístroje do rozpáleného fritovacího oleje.
 • Odečtěte hodnotu na displeji – hotovo.
   

Cooking oil tester

Měření pomocí testeru fritovacího oleje testo 270

Pomocí testo 270 lze dosáhnout lepšího měření a trvale přesnějších výsledků měření. Měření probíhá následovně: po vyndání všech smažených potravin a v momentě, kdy se v oleji již neobjevují žádné bubliny, víte, že se v oleji již nevyskytuje žádná voda a měření může začít. Voda i smažené potraviny v oleji by znehodnotily výsledky měření. Nejprve věnujte pozornost hloubce ponoru, ideální je sondu ponořit mezi značky min. a max. Stejně jako při kontrole hladiny oleje u auta. Mezi sondou a kovovými součástmi fritézy je třeba dodržovat alespoň 1 cm odstup po celou dobu měření. Měření můžete urychlit malými kruhovými pohyby sondou v oleji.

Používáte-li testo 270 v režimu Auto-Hold, displej bliká, dokud není měření dokončeno. Jakmile displej přestane blikat, zobrazí se naměřená hodnota TPM. Interpretace naměřené hodnoty je zvláště jednoduché, díky barevnému podsvícení displeje:

 • Zelená (<20 % TPM): vše v pořádku
 • Oranžová (20...24 % TPM): olej je stále v pořádku, ale brzy jej bude třeba vyměnit
 • Červená (>24 % TPM): olej je nutné vyměnit

Mimochodem, fritovací olej dosahuje ideálního stavu při hodnotách 14...20 % TPM: kvalita oleje je v pořádku a smažené potraviny chutnají co možná nejlépe.
 

Incidentally, cooking oil develops its best potential between 14% and 20% TPM: the oil is safe and the fried products taste particularly good.

Jak dlouhou dobu je možné používat jednu várku fritovacího oleje?

To vždy záleží na tom, jaký druh oleje používáte a na tom, jak často smažíte. Avšak pro 100 % jistotu se doporučuje provádět měření pomocí vhodného měřicího přístroje. Tím si velice rychle ověříte kvalitu oleje a můžete smažit s čistým svědomím.  V závislosti na frekvenci používání fritézy se doporučuje provádět kontrolu kvality fritovacího oleje každý den a po ustálení trendu můžete intervaly prodlužovat.

Šetření fritovacím olejem

Pravidelné kontroly kvality pomocí testeru fritovacího oleje testo 270 napomáhají vyhnutí se předčasné či pozdní výměně oleje – tím může Vaše spotřeba oleje klesnou až o 20 %, což samozřejmě sníží i pořizovací náklady.

pH metry

pH meters

pH-metry pro potravinářství

Existuje přímá korelace mezi hodnotou pH potravin a růstem mikroorganismů. Pravidlo palce: čím nižší je hodnota pH, tím obtížnější je pro bakterie se množit. U pekárenských výrobků může pH-metr poskytnout cenné služby ve smyslu vyhodnocení kvality potravin. Nicméně hodnota pH je kritická i pro syrové či vařené maso: chuť, barva, měkkost a trvanlivost jsou na tomto životně závislé.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.