Monitorovací systém testo Saveris

Systém testo Saveris: jednoduché, bezpečné a efektivní měření

Systém testo Saveris sleduje hodnoty vlhkosti a teploty zboží a produktů, okolí a procesů. Snadno ovladatelný systém poskytuje bezpečnost a šetří čas a náklady díky automatickému záznamu naměřených dat. Přenos naměřených dat probíhá pomocí rádiového či ethernetového spojení s bází systému. K dispozici jsou možnosti nastavení alarmu, jako např. upozornění pomocí SMS/emailu. Vzdálené alarmy je možné spustit, i když není systém připojen k PC. Do systému lze dále integrovat převodníky všech měřených veličin (standardní proudové/napěťové rozhraní). A to jak od firmy Testo, tak od dalších výrobců. Analyzační software pro systém testo Saveris Vám umožňuje zobrazit, analyzovat a vyhodnocovat všechna Vaše naměřená data.

Přehled systému testo Saveris

Rádiové/ethernetové sondy:

testo Saveris radio and ethernet probes
  • Záznam a přenos dat
  • Měření vlhkosti a teploty
  • Volitelně polohovatelné a rozšiřitelné

Báze:

Data monitoring system
  • Uložení naměřených dat: >18 mil. hodnot
  • Zobrazení alarmů
  • Rozšíření: router, konvertor atd.

Software:

Temperature monitoring
  • Zobrazení naměřených dat
  • Bezpečná, centrální archivace naměřených dat
  • Analýza a vyhodnocení naměřených dat

Kompletní služby pro Vaši aplikaci, vč. odborného poradenství, školení a praktických zkušeností:

Konzultace
Možnost konzultace s našimi odborníky.  Více...
Návrh řešení
Návrh řešení
Připravíme Vám ideální řešení dle Vašich specifikací. 
Mapování
Identifikace optimálních míst měření pro umístění senzorů.  Více...

Plánování
Určení velikosti systému přímo na místě.  Více...
Kalibrace
(Re)kalibrace senzorů, vč. dokumentace - i na místě.  Více...
Instalace
Uvedení systému do provozu na požádání.  Více...

Odborná kvalifikace
Odborná kvalifikace/validace systému.  Více...
Školení
Zaškolení ve správném používání systému.  Více...
Zákaznická podpora
V případě otázek Vám jsou k dispozici naši odborníci.  Více...

Přejete si poradit?

Máte dotazy?
Rádi Vám pomůžeme.