Technologie SuperResolution

Revoluce v termografii

Revolutionary technology – SuperResolution

Technologie SuperResolution je ideální tam, kde je pro Vaši profesionální termografickou analýzu potřeba pořídit termogram s nejvyššími detaily. Termogramy pořízené termokamerou mají s technologií SuperResolution výrazně vyšší rozlišení. Důležitým faktem je, že technologie SuperResolution vždy zaznamenává pouze skutečné naměřené hodnoty - nejedná se o žádné vkládání mezihodnot pro umělé zvětšení detailu snímku. Technologie SuperResolution tedy poskytuje možnost zaznamenávat ještě více teplotních hodnot - bez nutnosti pořizovat novou, dražší termokameru s vyšším rozlišením.

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz


SuperResolution v termografii budov

Thermal image building

V termografii budov je technologie SuperResolution především vhodná pro rychlé a snadné rozpoznání konstrukčních vad. Zvýšené rozlišení také pomáhá k ještě přesnější detekci úniku tepla z budovy. Vysoký detail termogramu umožňuje jasné odhalení nedostatečné izolace či strukturálních poruch.

SuperResolution v průmyslové termografii

Thermal image platine

Geometrické rozlišení termogramu hraje důležitou roli, zvláště v oblasti výzkumu a vývoje. Toto je nyní vylepšeno o faktor 1,6 díky technologii SuperResolution, což také znamená, že se zmenšila i hranice pro nejmenší měřitelný objekt. Tato skutečnost tedy umožňuje měření i velmi malých struktur (až do velikosti 0,07 mm) pomocí termokamery testo 890 vybavené technologií SuperResolution, např. plošných spojů. Zároveň je nyní možné zachytit více detailů ve snímcích pořizovaných z větších vzdáleností. Technologie SuperResolution dále hraje důležitou roli i v oblasti průmyslové údržby - umožňuje včasnou detekci hrozícího poškození součástí ve výrobě s ještě větší přesností. Např. u mechanických součástí může odhalení tepelných nesrovnalostí indikovat zvýšený tlak vyvíjený na součást (např. třením nebo nesprávným nastavením), který by ve výsledku součást poškodil nebo zničil.