Neustále na stráži: funkce alarmu při překročení hraničních hodnot

testo 160 alarmové funkce

Podle charakteru a materiálového složení vystavených uměleckých děl se dají určit specifické hraniční hodnoty pro zatížení vlivy životního prostředí.

  • Teplota a vlhkost
  • UV záření
  • Intenzita osvětlení & UV záření

V případě narušení hraničních hodnot jsou k dispozici individuálně přizpůsobitelné možnosti alarmu pomocí e-mailu nebo SMS. Pro intenzitu osvětlení je možné také spustit alarm, pokud množství světla nahromaděné v průběhu jednoho dne, jednoho týdne nebo jednoho měsíce překročí hraniční hodnotu.