Záznamníky UV záření – přístroje pro různé oblasti použití

Záznamníky UV záření jsou schopny zaznamenávat světelné zatížení v určitých oblastech a umožňovat tímto způsobem jednoduchou kontrolu. Existují naprosto různé produkty nebo také zboží, které mohou být negativně nebo pozitivně ovlivňovány světlem. Záznamník UV záření pozná, když se dosáhne určité hraniční hodnoty. Jaké hraniční hodnoty to jsou, stanovíte Vy.

Máte možnost přístroj seřídit. Díky trvalé kontrole světelných vlivů rychle poznáte, když zde vzniknou změny. To Vám umožní nezbytnou reakci, abyste produkty ochránili. Mnoho záznamníků UV záření je schopno měřit i další data, jako vlhkost nebo teplotu. 

UV data logger

Tipy na koupi záznamníku UV záření:

 • Věnujte pozornost integrovaným senzorům
 • Vsaďte na efektivní ukládání dat
 • Rádiové přístroje umí naměřená data rychle přenášet

Přístroje pro měření a zaznamenávání UV záření


Použití pro Váš záznamník UV záření

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt
UV data logger for climate monitoring in display cabinets

Zaznamenávání UV záření – kdy to má smysl?

Otázka, zda potřebujete záznamník UV záření, závisí na tom, co byste chtěli před zářením chránit nebo jaký vliv může na Vaše produkty mít světlo. Záznamníky pro světlo se zvlášť často používají, když jde o výstavy a speciální exponáty nebo jsou ve hře archiválie.

Když například vystavíte ve vitríně exponáty, může být nutné sledovat klima ve vitríně. V tomto případě má symsl kombinovat záznamník UV záření se záznamníkem teploty a vlhkosti vzduchu. Papír, když dosáhne určitého stáří, tak například citlivě reaguje na světlo, vlhkost a také na UV záření. Změny ve vitríně se proto mohou postarat o škody na papíře.

To platí i pro ostatní exponáty. Obrazy nebo sochy a řezbářská díla jsou odkázány na to, aby v místě expozice panovaly klimaticky přiměřené podmínky. I když tyto podmínky vytvoříte, taky vždy mohou existovat vlivy, které se postarají o změny. Záznamník světla tyto změny zaznamenává a je schopem vyslat alarm, když změny překročí určité oblasti. Právě proto se v oblasti muzeí často používají záznamníky UV záření. Avšak i ve výrobě nebo skladování a také v logistice může být nutné pozorovat kombinaci světla, teploty a vlhkosti, aby bylo možné zaručit kvalitu výrobků. Proto může mít svůj smysl záznamník intenzity osvětlení v kombinaci s dalšími měřicími přístroji.
Doplňující přístroje pro sledování klimatu:

 • Záznamník otřesů
 • Záznamník CO₂
 • Záznamník CO
 • Záznamník UV záření
 • Záznamník teploty
 • Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu
 • Záznamník tlaku
Lux data logger for the surveillance of sculptures

Záznamník intenzity osvětlení jako součást systému monitorování dat

Máte zodpovědnost za to, že se musí dodržovat kontrola různých parametrů v rámci určité oblasti? V tom případě možná nemusí být dostačující použít jednoduše záznamník intenzity osvětlení. Místo toho je užiteční sáhnout po kompletním systému monitorování dat. Tento systém se skládá z mnoha částí. Máte rádiový měřicí přístroj, který je schopen data rozšiřovat.  WiFi záznamník dat možná může být velmi doboru volbou. Propojení se sítí je tak snadněji umožněno.

Báze je další částí v systému monitorování dat, protože obsahuje vizualizaci alarmů a ukládá přicházející hodnoty. Nyní se musí systém ještě vybavit určitým softwarem. Software Vám pomůže vyhodnocovat výsledky a vytvářet zprávy. Tak máte oblasti, ve které se slučují všechny hodnoty. Sledování je tím snažší a efektivnější.
Výhody systému monitorování dat:

 • Kompletní systém
 • Možnost měření více parametrů
 • Slučování hodnoty v bázi
 • Software pro vyhodnocení
Monitoring system with UV data logger

Snadné objednání záznamníků Testo pro UV záření

Would you like to work with a data logger for UV radiation and carry out UV recording effectively? Access to modern instruments offers the optimum solution in this respect. The data loggers in Testo's range are state of the art. They are instruments which are capable of achieving sophisticated results with very little effort. This gives you the advantage of being able to keep an eye on how the light environment evolves and to respond quickly to this, so as to ensure exhibits or products are protected. The detailed descriptions of Testo’s instruments also make it easy for you to find suitable technical solutions.
Data logger UV with alarm function

Záznamníky pro měření intenzity osvětlení s integrovaným alarmem

Mnoho záznamníků dat je dnes koncipováno tak, aby bylo možné nastavit alarm. Je Vám tak otevřena možnost, že nemusíte provádět pravidelnou kontrolu výsledků. Představte si, že organizujete výstavu citlivých exponátů. Nainstalováním záznamníku intenzity osvětlení a nastavením hraničních hodnot získáte výhodu, že přístroje provádějí svoji práci bez pomoci. V pravidelných intervalech měří hodnoty a pokud se překročí určitá hranice, spustí alarm.

Kdy má záznamník intenzity osvětlení s alarmem smysl?

 • Přísné směrnice u hraničních hodnot
 • Kontrola okolí u velmi citlivých kusů
 • Použití v oblastech, u nichž není možná stálá kontrola

Objednání záznamníku intenzity osvětlení

Záznamníky dat jsou praktičtí pomocníci. Jsou koncipovány tak, aby měřená data v určitém časovém úseku zaznamenávaly a ukládaly. Tato data lze potom mezi sebou porovnávat. Existují různé oblasti v průmyslu, kde je použití záznamníků dat nezbytné. Právě záznamníky otřesů jsou přitom obohacením. Kontinuální dokumentace počínaje výrobou přes přepravu až po dodání je důležitá, aby bylo možné provést kontroly kvality.

Na kvalitu zboží mohou působit různé faktory. Patří k nim také otřesy během přepravy. Záznamníky otřesů byly vyvinuty, aby tyto procesy přesně zaznamenávaly. Můžete potom poznat, zda výrobky byly během přepravy vystaveny příliš silným otřesům a zda je zapotřebí provést opakovanou kontrolu kvality.