Digitální barometr – určí tlak jednoduše a za pár sekund

V průmyslové oblasti existuje řada pracovních prostředí, pro které je relevantní konstantní určování tlaku vzduchu - jako například v kalibračních laboratořích. Aby se prostor udržoval volný bez vzduchových částic, je vyvíjen konstantní přetlak. Ten zajistí, aby se při krátkodobém otevření dveří do vnitřního prostoru nedostaly žádné nežádoucí zárodky a částice. Tento princip je používán generálně pro tzv. čisté prostory. Nacházejí použití v mnoha průmyslových oblastech:

 • výzkum
 • potravinářský průmysl
 • kosmetický průmysl
 • a mnoho dalších
   

Digitální barometr s měřičem vlhkosti pracovníkům umožní zajistit v místnosti jednoduchou a konstantní kontrolu tlaku vzduchu.

Digitální barometr

Hygrometr a Barometr

 • testo 622 testo 622

  testo 622 - hygrometr a barometr

  Obj.č. 0560 6220

  7,980.00 Kč
  vč. DPH  9,655.80 Kč
  • Měří teplotu, vlhkost vzduchu a tlak
  • Ideální pro sledování vnitřního klimatu speciálně v laboratořích
  Produkt

Přístroj pro měření absolutního tlaku v kapesním formátu

 • testo 511 testo 511

  testo 511 - přístroj pro měření absolutního tlaku v kapesním formátu

  Obj.č. 0560 0511

  4,950.00 Kč
  vč. DPH  5,989.50 Kč
  • Velmi přesné měření absolutního tlaku s přesností ±3 hPa
  • Vhodný pro barometrické měření nadmořské výšky
  Produkt

Barometr - Kde je relevantní sledování tlaku vzduchu?

Čistý prostor podléhá určitým úkonům. Na základě čistoty vzduchu je prostor klasifikován pro své použití. Tato klasifikace je prováděna jednorázově při uvádění do provozu. Kromě toho ale také za účelem pravidelné kontroly a pro různé reklasifikace. Odchylka tlaku v prostoru může mít dalekosáhlé následky pro kvalitu vzduchu. Aby tedy bylo možné snadno sledovat tlak, je tou nejlepší volbou digitální barometr. Kvalitní digitální barometr by s sebou měl pro použití v průmyslové oblasti nést některé vlastnosti: 

 • přesná naměřená data
 • automatické pořizování dat
 • dobře čitelný displej
 • jednoduchá manipulace
 • v kombinaci s měřičem vlhkosti
   

Aby bylo možné použití v průmyslové oblasti, je také důležitý protokol o kalibraci. Digitální barometr Testo je samozřejmě vybaven také příslušnými protokoly.

Barometr a hygrometr pro automatická dlouhodobá měření

Je-li tlak vzduchu relevantní pro bezvadnou a také efektivní práci, je nutné také konstantní měření. Toto musí probíhat bez jakýchkoli zvláštních nákladů. Jednorázová instalace měřiče by měla stačit, aby bylo možno odečítat kdykoliv požadovaná data. Odpovídajícím způsobem musí být digitální barometr vždy připraven k použití a funkční. Zpravidla je měření tlaku vzduchu doprovázeno měřením vlhkosti. Proto má smysl kombinace barometru a hygrometru. Přirozeně obdržíte i oddělený měřič vlhkosti, bez integrovaného barometru.

Individuální nastavování digitálního barometru není nutné. Měří automaticky tlak vzduchu a řadu dalších dat, jako je teplota nebo vlhkost vzduchu. Takový přístroj může nalézt své použití v mnoha pracovních prostředích i mimo čisté prostory.

Moderní digitální barometry přesvědčí mnoha vlastnostmi své výbavy

 • Rozsáhlé parametry měření
 • Vysoké taktování pro intervaly měření
 • Dlouhé doby výdrže akumulátoru, s varovným signálem

Sledování klimatu v prostoru bez dalších nákladů

Také v průmyslu je důležité téma snižování počtu personálu. Stále více úkonů je rozdělováno stále méně osobám personálu. Díky kvalitním měřičům jako je datový logger dat o vlhkosti nebo digitální barometr, lze některé úkony pokrývat zcela automaticky. Sledování klimatu v čistých prostorách nebo laboratořích je právě takovým úkonem.

Je-li barometr digitální, je jednorázově upevněn na požadovaném místě. Za tímto účelem má praktickou upevňovací pomůcku. Šikovné a lehké digitální barometry jsou zpravidla upevněny na místech měření neustále. Doporučujeme umístit měřič na dobře viditelném místě v prostoru. Změny relevantních parametrů pak zaregistrujete ihned.

Díky volbám signálů při překročení mezních hodnot pak nezůstává akutní změna klimatu nepovšimnuta. Je možné ihned zavést nutné kroky, aby byl problém co nejrychleji odstraněn.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Laboratoře: Digitální barometr Testo

Testo's digital barometers

Testo má v sortimentu přístroj testo 622termo-hygrometr, včetně barometru. Tento měřicí přístroj je optimální pro komplexní sledování klimatu prostoru:

 • Měření teploty
 • Měření vlhkosti vzduchu
 • Měření tlaku vzduchu

Měření jsou prováděna každých deset sekund a jsou zobrazena na dobře čitelném displeji. Navíc je zde možné vidět také aktuální čas a datum. Lze libovolně nastavovat individuální mezní hodnoty. Dojde-li k překročení mezních hodnot, je pomocí LED spuštěn optický alarm.

Proto je pomocí přístroje testo 622 možné sledování okolních podmínek v laboratořích a čistých prostorách kdykoliv.

Přístroje jakými jsou náš hydrometr s barometrem se hodí jak pro statické, tak také mobilní používání. Díky praktickému upevnění na zeď slouží přístroj jako sledovací monitor v prostoru. Pomocí integrovaného stolního stojanu je použitelný také uvnitř místností nebo ve více laboratořích.

Mobilní digitální barometr

Mobilní sledování pro pokusné sady

Pro pokusné sady všeho druhu je zejména důležité přesné sledování klimatu prostoru. Funguje-li barometr digitálně, je možné ho používat mobilně. Přímo na stole v blízkosti pokusné sady nebo při sledování celého prostoru - vždy lehce, rychle a správně zjistíte správná měřená data.

Pro speciální měření uvnitř laboratoří a čistých prostor vám nabízíme navíc mnoho dalších měřičů. Ať už vyžadujete přesný barometr nebo senzor vlhkosti - v našem sortimentu najdete zaručeně vhodnou nabídku. Všechny produkty jsou koncipovány na náročné průmyslové pracovní prostředí. Hodí se pro denní používání a jsou schopny obstát v rámci jak národních, tak i mezinárodních předpisů týkajících se měření.

Spolehněte se na dlouholetou zkušenost společnosti Testo. Máme nejen rozsáhlý sortiment, ale vedeme také přístroje, které jsou připraveny s ohledem na speciální oblasti měření tlaku vzduchu i dalších parametrů v rámci sledování klimatu prostoru. Naše digitální barometry jsou ale pouze částí prvotřídního sortimentu Testo. Hledáte li barometr nebo požadujete-li servisní přístroj pro měření vlhkosti materiálu - nabízíme vám prvotřídní možnosti.