Přenosný systém měření nanočástic

Silniční doprava je v našich městech považována za hlavní příčinu znečištění ovzduší. Aby se minimalizovala zdravotní rizika ze znečištění jemnými částicemi, mají výrobci automobilů povinnost vyvinout co nejčistší motory a nejúčinnější systémy čištění výfukových plynů. K tomuto účelu vyžadují oddělení výzkumu a vývoje vysoce citlivou technologii, která dokáže přesně a spolehlivě měřit nanočástice ve výfukových plynech během jízdy.

Automobilový průmysl má vysoké požadavky:

 • Odolná, robustní technologie měření
 • Reprodukovatelné výsledky měření
 • Přenosný systém měření PEMS-PN (Portable Emission Measurement System – Particle Number) pro použití u vozidel během jízdy

Výzva

Nanoparticles in auto exhaust gases

Za účelem měření koncentrace nanočástic v automobilových výfukových plynech za reálných provozních podmínek je zapotřebí přenosný systém pro měření emisí, který splňuje následující předpoklady.:

 • Snadná obsluha a vysoká spolehlivost
 • Hodnocení širokého rozsahu koncentrací částic
 • Odpařování a ředění surového plynu
 • Rychlá reakce na změny zatížení motoru
 • Snadno pochopitelná prezentace naměřených hodnot
 

Zlatý přístroj!

European Commission JCR (Joint Research Centre)

 Testo NanoMet3 byl jedním z nejúspěšnějších přístrojů testu Evropské komise JCR (Joint Research Centre).

Řešení: testo NanoMet3 pro skutečné emise za jízdy (RDE)

Nanoparticle measurement system testo NanoMet3
Portable emission measurement system testo NanoMet3

Přenosný systém testo NanoMet3 pro měření nanočástic byl vyvinut speciálně pro provoz u vozidel v reálných jízdních podmínkách. Měřící systém zředí vysokou koncentraci částic přímo ve vzorkovaném plynu rotačním ředicím kotoučem a odstraňuje těkavé složky v integrované odpařovací trubici. S testo NanoMet3 má uživatel nejen spolehlivý měřicí přístroj pro měření nanočástic, ale i integrovanou přípravu výfukových plynů v souladu s PMP.

Výhody:

 • Měření koncentrace počtu částic, průměrné velikosti, povrchové koncentrace částic uložených v plicích (LDSA) a množství částic
 • Měření částic podle RDE pro zkoušky v souladu s Euro 6c
 • Stejné nastavení přístroje pro benzinové a naftové vozy
 • Příprava výfukových plynů integrovaným tepelným ředěním v souladu s PMP
 • Žádný provozní materiál
 • Ovládání jedním tlačítkem

Příklad použití: Inspekce vozidel v Mexiku se systémem testo NanoMet3 pro měření nanočástic

Preview example application

Za účelem zlepšení kvality ovzduší vyhlásilo Mexiko válku proti znečišťovatelům a předepisuje měření počtu částic při dvouletých kontrolách vozidel. Systém měření nanočástic testo NanoMet3 má tyto vlastnosti:

 • Automatizované, snadné měření
 • Zvýšení nákladů při měření částic o méně než 1 dolar
 • Údržba a kalibrace na místě

Příklad použití: Monitorování opatření pro zlepšení ovzduší v Shenzhenu s přenosným systémem testo NanoMet3 pro měření nanočástic

Preview example application

Čínská metropole Shenzhen zlepšuje kvalitu ovzduší modelovým projektem pro instalaci filtrů pevných částic (DPF). Systém měření nanočástic testo NanoMet3 pomáhá monitorovat shodu DPF:

 • Praktická obsluha jedním tlačítkem při měření RDE
 • Rychlá odezva systému 
 • Optimální přenos dat

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt